Meer woningen gereedgekomen

In het eerste halfjaar van 2004 zijn er ruim 21 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 8 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het eerste halfjaar 9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Stijging vooral in het eerste kwartaal

De stijging van het aantal gereedgekomen woningen in het eerste halfjaar is voornamelijk in het eerste kwartaal gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2004 is de stijging ten opzichte van een jaar eerder beperkt gebleven tot 2 procent. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en Overijssel is in het eerste halfjaar het aantal gereedgekomen woningen het meest gestegen.

Minder woningen bouwvergunning verleend

In het eerste halfjaar van dit jaar zijn er voor bijna 31 duizend woningen bouwvergunningen verleend. Dat zijn er bijna 3 duizend minder dan in het eerste halfjaar van vorig jaar. Alleen in de provincies Noord-Holland en Overijssel heeft het CBS een stijging waargenomen. In alle andere provincies is in het eerste halfjaar van 2004 voor minder woningen een bouwvergunning verleend dan in dezelfde periode van 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads