Papier- en kartonindustrie presteert relatief goed

Binnen de Nederlandse industrie is de papier- en kartonindustrie een bedrijfstak die in de periode 2000–2003 relatief goed heeft gepresteerd. Omzet en toegevoegde waarde bleven redelijk op peil, terwijl die in de industrie als geheel flink omlaag gingen. In deze economisch moeilijke periode blijkt de branche haar positie op de Nederlandse markt te hebben versterkt.

Omzet blijft op peil

De omzet van de papier- en kartonindustrie was in 2003 slechts 1,5 procent lager dan in 2000. De Nederlandse industrie als geheel zag haar omzet in deze periode echter met 5 procent slinken. In 2003 lag de toegevoegde waarde die de branche genereerde 1,3 procent lager dan in 2000. Voor de gehele industrie beliep de teruggang in toegevoegde waarde 4,1 procent.

Ontwikkeling omzet en toegevoegde waarde papier- en kartonindustrie

Ontwikkeling omzet en toegevoegde waarde papier- en kartonindustrie

Branche versterkt positie op binnenlandse markt

Als gevolg van de economische tegenwind die vanaf 2001 opstak, kromp de omvang van de Nederlandse markt voor papier- en karton(waren). In 2003 was het marktvolume 8,7 procent kleiner dan in 2000. Ten opzichte van het topjaar 2001 bedroeg de daling zelfs 10,5 procent. De binnenlandse omzet van de papier- en karton(waren) producenten in Nederland was in 2003 echter slechts 1,7 procent lager dan in 2000. De omzet blijft daarmee redelijk op peil, ondanks de forse krimp van de Nederlandse markt.

Papier- en karton(waren): Nederlandse markt

Papier- en karton(waren): Nederlandse markt

Minder import papier- en karton(waren)

De uitkomsten van de buitenlandse handel in papier- en karton(waren) bevestigen dat de krimp op de Nederlandse markt vooral ten koste ging van buitenlandse producenten. In 2003 werd voor 400 miljoen euro minder aan papier- en karton(waren) geïmporteerd dan in 2000. De totale importwaarde van deze producten liep terug van 5,6 miljard euro in 2000 tot 5,2 miljard euro in 2003. De exportwaarde in 2003 was met 5,0 miljard euro gelijk aan die drie jaar eerder. De wederuitvoer van papier- en kartonwaren is echter tussen 2000 en 2003 sterk gestegen zodat de invoer voor de binnenlandse markt sterk is gedaald.

Buitenlandse handel papier- en karton(waren)

Buitenlandse handel papier- en karton(waren)

Cees Maas

Bron: StatLine Index volume bruto toegevoegde waarde Verkopen papier- en kartonproducten Buitenlandse handel papier- en kartonproducten