Nederlander blijft voorzichtig met lenen

In het eerste halfjaar van 2004 hebben consumenten 5,1 miljard euro geleend in de vorm van consumptief krediet. Dat is nog geen half procent meer dan in het eerste halfjaar van 2003. Nederlanders blijven dus voorzichtig met lenen. Ook in roodstaan op betaalrekeningen is nauwelijks iets veranderd: het schommelde maandelijks rond de 6 miljard euro.

Vooral banken en creditcardorganisaties lenen uit

Voor de consumptieve leningen klopten huishoudens vooral aan bij banken en creditcardorganisaties, die 62 procent van het totale kredietbedrag verstrekten in het eerste halfjaar van 2004. Andere belangrijke kredietverstrekkers zijn de financieringsmaatschappijen, die eenderde verstrekten.

Marktaandelen verstrekt krediet, eerste halfjaar 2004

Marktaandelen verstrekt krediet, eerste halfjaar 2004

Rol banken en creditcardorganisaties steeds groter

Het marktaandeel van banken en creditcardorganisaties in de kredietverlening stijgt al sinds 1999. Dit komt gedeeltelijk door de populariteit van het creditcardkrediet. In het eerste halfjaar van 2004 lag het verstrekte creditcardkrediet 13 procent hoger dan in dezelfde periode van 2003. Ook in doorlopende kredieten neemt het belang van banken en creditcardorganisaties toe. Meer dan de helft van het verstrekte doorlopend krediet werd in de eerste zes maanden van 2004 verstrekt door banken, die het verstrekte bedrag met 8 procent zagen stijgen vergeleken met het eerste halfjaar van 2003. Financieringsmaatschappijen verstrekten juist 10 procent minder doorlopend krediet.

Verstrekt krediet naar kredietsoort, eerste halfjaar

Verstrekt krediet naar kredietsoort, eerste halfjaar

Ruim 17 miljard euro schuld

Het bedrag dat huishoudens nog moeten aflossen op hun consumptieve leningen, inclusief rente en kosten, kwam eind juni 2004 uit op 17,2 miljard euro. De helft hiervan moet afgelost worden bij banken en creditcardorganisaties en 46 procent bij financieringsmaatschappijen. Daarnaast stonden huishoudens in totaal voor 6 miljard euro rood.

Marktaandelen uitstaande schuld, eerste halfjaar 2004

Marktaandelen uitstaande schuld, eerste halfjaar 2004

De verschillen in marktaandelen tussen de twee groepen kredietverleners zijn bij de uitstaande schuld minder groot dan bij het verstrekte krediet. Dit hangt samen met de looptijd van de kredieten. Banken en creditcardorganisaties verstrekken meer krediet met een korte looptijd dan financieringsmaatschappijen. Een creditcardkrediet heeft een gemiddelde looptijd van iets meer dan 4 maanden; een doorlopend krediet ongeveer 20 maanden.

Elma van Agtmaal-Wobma

Bron:  StatLine Veranderingen in de consumptiefkredietmarkt (PDF: 42 kB)