Meer omzet voor industrie in juni

De Nederlandse industrie heeft in juni van dit jaar 13 procent meer omgezet dan in juni 2003. Dat kwam vooral door twee extra werkdagen en hogere afzetprijzen. De industriële productie is in de periode mei – juni licht teruggevallen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Omzet juni hoger

In juni 2004 boekte de Nederlandse industrie 13 procent meer omzet dan een jaar eerder. Dit komt mede doordat juni in 2004 twee werkdagen meer telde dan in 2003. Het CBS raamt de positieve invloed hiervan op 7 procent. Daarnaast waren de afzetprijzen bijna 5 procent hoger. Deze toename is voor een belangrijk deel het gevolg van prijsstijgingen van aardolieproducten. Op de binnenlandse markt zette de industrie 9 procent meer om. De industriële export was 17 procent hoger.
De omzet van de industrie is in het tweede kwartaal van dit jaar 7 procent hoger uitgekomen dan in het tweede kwartaal vorig jaar. De afzetprijs was gemiddeld ruim 4 procent hoger. In het eerste kwartaal van 2004 was de omzet 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Productie iets teruggevallen

De productie van de Nederlandse industrie is in de periode mei – juni 2004 iets teruggevallen. Na correctie voor prijzen, werkdagen en seizoeninvloeden is er 0,5 procent minder geproduceerd dan in de periode maart – april 2004.
De ontwikkeling van de productie vertoont in de loop van de eerste zes maanden van 2004 geen duidelijke trend.
De halfjaarcijfers geven een wat duidelijker beeld. In het eerste halfjaar van 2004 steeg de productie met bijna 1 procent ten opzichte van de tweede helft van 2003. De industriële productie lag in het eerste halfjaar van 2004 op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Vanaf de tweede helft van 2001 lag de productie voortdurend onder het niveau van een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads