Eentiende van niet-westerse eerste generatie woont vanaf vijfde jaar in Nederland

Op 1 januari 2003 woonden er ruim een miljoen niet-westerse allochtonen van de eerste generatie in Nederland. Ruim 10 procent is al voor hun zesde jaar naar Nederland gekomen. Eenderde was nog minderjarig bij komst naar Nederland.

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar leeftijd tijdens immigratie, 1 januari 2003

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar leeftijd tijdens immigratie, 1 januari 2003

Op jonge leeftijd

Een deel van de niet-westerse allochtonen van de eerste generatie was erg jong toen zij immigreerden. Ruim 10 procent was jonger dan zes jaar op het moment dat hij of zij naar Nederland kwam. Hoewel deze allochtonen niet in Nederland zijn geboren, volgen ze vrijwel hun volledige opleiding in Nederland.
Bijna een kwart was zes tot achttien jaar op het moment van immigratie. Zij hebben slechts een deel van het onderwijs in Nederland gevolgd. Tweederde was al meerderjarig bij aankomst in Nederland.

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar leeftijd tijdens immigratie en herkomst, 1 januari 2003

Eerste generatie niet-westerse allochtonen naar leeftijd tijdens immigratie en herkomst, 1 januari 2003

Turken en Marokkanen

Marokkanen kwamen relatief vaker op jonge leeftijd naar Nederland dan Turken. Ongeveer 12 procent van de eerste generatie Marokkanen is voor het zesde levensjaar naar Nederland gekomen, tegen 9 procent van de Turkse eerste generatie.
Ongeveer tweederde van de eerste generatie Turken en Marokkanen was meerderjarig bij aankomst in Nederland.

Surinamers en Antillianen

De Antilliaanse eerste generatie is naar verhouding vaak pas op meerderjarige leeftijd naar Nederland gekomen. Zeven van de tien waren meerderjarig, tegen zes van de tien Surinamers. De Surinamers van de eerste generatie zijn relatief vaak op schoolgaande leeftijd naar Nederland gekomen.

Eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen, 1 januari 2003

Eerste en tweede generatie niet-westerse allochtonen, 1 januari 2003

Tweede generatie

Net als de tweede generatie allochtonen groeit ook een deel van de eerste generatie grotendeels op in Nederland. In totaal geldt dit voor bijna 1 miljoen niet-westerse allochtonen. Op 1 januari 2003 waren er 620 duizend niet-westerse allochtonen geboren in Nederland (tweede generatie). Daarnaast zijn ongeveer 100 duizend niet-westerse allochtonen van de eerste generatie al voor hun zesde naar Nederland gekomen en arriveerden er 250 duizend tijdens hun schoolloopbaan.

Ron Tas

Bron: StatLine