Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent

De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager dan in juni. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De woninghuren zijn per 1 juli van dit jaar met gemiddeld 3,1 procent gestegen.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode ging 0,3 procentpunt omlaag en kwam uit op 1,2 procent. Hiermee komt de Nederlandse inflatie steeds verder onder het gemiddelde van de Eurozone te liggen.

Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Volgens voorlopige uitkomsten zijn de woninghuren per 1 juli 2004 gestegen met gemiddeld 3,1 procent. De huurstijging ligt daarmee 2,0 procentpunt boven de inflatie. In juli 2003 stegen de huren 3,2 procent.

Prijzen in juli iets lager dan in juni

Van juni op juli 2004 zijn de prijzen voor consumenten gemiddeld 0,1 procent gedaald. Naast de stijging van de huren werden prijsstijgingen gemeten voor gas, autobrandstoffen, spoorvervoer en vakantieaccommodaties. Daartegenover stonden echter sterke prijsdalingen van kleding en schoeisel en van aardappelen. Verder werden verse groenten en bloemen en planten goedkoper. Ook telefoontarieven gingen omlaag.

Forse daling inflatie

De daling van de inflatie van 1,4 naar 1,1 procent in juli is fors. Een groot aantal artikelen heeft hieraan bijgedragen, elk een klein beetje. De grootste bijdrage aan de daling kwam van gas. Dat werd in juli 2004 weliswaar duurder, maar de prijsstijging was aanzienlijk minder dan in juli vorig jaar. Gas was in juli van dit jaar 1,8 procent duurder dan in juli 2003. Een maand eerder was het verschil nog 4,5 procent.
De sterke prijsdaling van kleding en schoeisel is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Omdat de prijsdaling iets sterker was dan in juli vorig jaar, is het inflatiecijfer gedaald. Telefoontarieven gingen omlaag, terwijl ze vorig jaar in juli juist omhoog gegaan waren. Ook dit drukte het inflatiecijfer.

Inflatie in Nederland steeds verder onder gemiddelde Eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is afgenomen van 1,5 procent in juni 2004 naar 1,2 procent in juli 2004. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in juli net als in juni zal uitkomen op 2,4 procent. De inflatie in Nederland ligt dan 1,2 procentpunt onder het gemiddelde van de Eurozone. Het is sinds de start van de berekening van deze reeks in 1996 niet eerder voorgekomen dat de inflatie in Nederland zo ver onder het gemiddelde lag.
In juni bedroeg de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenregels 1,5 procent. Dat was de op één na laagste inflatie van de Eurozone. Alleen in Finland werd een lagere inflatie gemeten, van min 0,1 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads