Animo voor afvalscheiding vermindert

De Nederlandse bevolking is de laatste jaren iets minder milieubewust. In 1997 scheidden nog acht van de tien Nederlanders groente- en fruitafval van het overige afval. In 2003 doen nog maar zeven van de tien dat. Gooide in 1997 nog 90 procent van de Nederlandse bevolking lege flessen in de glasbak, in 2003 doet 87 procent dit nog.

Groente-, fruitafval scheiden, 1997–2003

Groente-, fruitafval scheiden, 1997–2003

Negen van tien inwoners scheiden tuinafval

Andere aspecten van milieubewust gedrag vertonen geen belangrijke daling. Ruim negen van de tien inwoners leveren hun tuinafval gescheiden van het overig afval in en bijna negen van de tien inwoners leveren papier en karton apart in. Ruim acht van de tien Nederlanders brengen het chemisch afval naar een speciaal inzamelpunt. Deze cijfers zijn sinds 1997 vrij stabiel.

Ouderen milieubewuster dan jongeren

Niet alle bevolkingsgroepen gedragen zich even milieubewust. Zo blijken meer ouderen dan jongeren van de glasbak gebruik te maken, groente- en fruitafval te scheiden, chemisch afval naar een centraal inzamelpunt te brengen en oud papier en karton gescheiden in te leveren. Tussen mannen en vrouwen zijn er nagenoeg geen verschillen in milieubewust gedrag.

Gebruik glasbak naar leeftijd, 2003

Gebruik glasbak naar leeftijd, 2003

Platteland milieubewuster dan grote stad

Op het platteland gedragen mensen zich milieubewuster dan in de grote stad. Zo maken bijna acht van de tien inwoners van zeer sterk stedelijke gebieden gebruik van de glasbak tegen ruim negen van de tien op het platteland. Eén op de drie inwoners van zeer stedelijke gebieden scheidt het groente- en fruitafval tegen 85 procent op het platteland.

Ten aanzien van het scheiden van tuinafval en oud papier en het inleveren van chemisch afval zijn bewoners van het landelijke gebied eveneens milieubewuster dan grotestadsbewoners. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen stad en platteland, dan blijven de verschillen aanwezig.

Oud papier en karton scheiden naar stedelijkheid gemeente, 2003

Oud papier en karton scheiden naar stedelijkheid gemeente, 2003

Henk Swinkels

Bron: StatLine