Zakelijke dienstverlening vertoont tekenen van herstel

In de jaren negentig groeide de zakelijke dienstverlening uit tot de grootste bedrijfstak van de Nederlandse economie, gemeten naar bijdrage aan het BBP. Vooral in 2002 en 2003 werd deze bedrijfstak echter getroffen door de economische teruggang. Sinds begin dit jaar geven ondernemers in de zakelijke dienstverlening aan dat het weer beter gaat.

Zakelijke dienstverlening goed voor eenvijfde BBP

De bijdrage van de zakelijke dienstverlening aan het BBP is gestegen van 14 procent in 1987 tot 20 procent in 2003. De groei kwam voor een belangrijk deel door het proces van "outsourcing", dat begin jaren negentig op gang kwam. Steeds meer bedrijven besloten ondersteunende activiteiten in te kopen, in plaats van deze door eigen werknemers te laten verrichten.

Aandeel in het BBP naar bedrijfstak

Aandeel in het BBP naar bedrijfstak

De zakelijke dienstverlening omvat onder andere de handel in onroerend goed, de IT-sector, de juridische en economische dienstverlening en uitzendbureau’s. Met name de uitzendbranche en de IT-sector hadden een groot aandeel in de stijging van de bruto toegevoegde waarde van de bedrijfstak.

IT kende gouden jaren

De omzet in de IT-sector nam in de tweede helft van de jaren negentig met gemiddeld 23 procent per jaar toe. De toegevoegde waarde steeg in de periode 1995-1999 met gemiddeld 20 procent per jaar. Het aantal ondernemingen werd zelfs meer dan verdubbeld: van ruim 6 duizend bedrijven in 1995 naar 14 duizend in 1999.

Volumegroei toegevoegde waarde in de zakelijke dienstverlening

Volumegroei toegevoegde waarde in de zakelijke dienstverlening

De verslechterde economische situatie bracht in het begin van deze eeuw ook de zakelijke dienstverlening in mineur. Vanaf het vierde kwartaal van 2000 is de bijdrage van de uitzendbureau’s aan de economische groei negatief. In 2003 gold dit ook voor de hele zakelijke dienstverlening, uitgezonderd de verhuur van en handel in onroerend goed.

Meer ondernemers zijn positief gestemd

Hoewel de ondernemers de omzet en opdrachten de afgelopen maanden nog zagen teruglopen, lijkt de donkerste periode achter de rug. In de eerste twee kwartalen van 2004 hadden meer ondernemers in de zakelijke dienstverlening positieve verwachtingen voor de komende periode.

Verwachtingen over opdrachten voor komende kwartaal

Vooral in de IT-sector lijkt het beter te gaan. In het vierde kwartaal van 2003 is weer sprake van een bescheiden omzetstijging van 0,4 procent. Voor het eerst in twee jaar waren er meer ondernemers met een stijging van omzet en opdrachten dan met een daling.

Roeland Engelen

Bron: StatLine

Conjunctuurbericht