Producentenvertrouwen industrie lager

Het producentenvertrouwen in de industrie is in juli 2004 uitgekomen op 0,5. Dit is iets lager dan het junicijfer van 1,9. Met de daling in juli wordt de opgaande lijn sinds het dieptepunt in juni 2003 voor de tweede maal onderbroken. Eerder was dit het geval in februari 2004. De onderliggende trend blijft echter positief. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn optimistisch over omzet en orders in het derde kwartaal van dit jaar. Bovendien zijn de ondernemers in deze branche van plan meer personeel in dienst te gaan nemen.

Ondernemers in de industrie verwachten een afnemende productie

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. In vergelijking met vorige maand zijn de verwachtingen over de productie in de komende drie maanden verslechterd. Daar staat tegenover dat het oordeel over de orderportefeuille verbeterde. Het oordeel over de voorraden eindproduct wijzigde nauwelijks.

Orderportefeuille iets toegenomen

De ondernemers in de industrie melden dat zij in juni meer orders hebben ontvangen dan in mei. De hogere orderontvangst komt geheel voor rekening van de export. Voor het derde kwartaal wordt een lichte stijging van de exportorders verwacht. De omvang van de orderportefeuille is, rekening houdend met het seizoen, iets hoger dan in juni.
De orderportefeuille van de producenten van consumptiegoederen is licht gedaald. Dit is echter gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Zowel de orderontvangst als orderpositie beoordelen de producenten iets minder negatief dan in de afgelopen maanden. In hun oordeel blijven ze wel pessimistischer dan de producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen.
Eén op de acht ondernemers verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl één op de veertien ondernemers juist van plan is personeel aan te trekken. De producenten van halffabrikaten verwachten net als in de voorgaande maanden een stijging van de verkoopprijzen. Dit heeft volgens de ondernemers met name te maken met de ontwikkelingen van de prijzen op de staalmarkt.

Bezettingsgraad gestegen

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de Nederlandse industrie is gestegen tot 83,1 procent. Dit is het vierde opeenvolgende kwartaal dat de bezettingsgraad stijgt. Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt verbeterd. Een op de vijf ondernemers ondervindt nog altijd productiebelemmeringen. Onvoldoende vraag is net als in voorgaande kwartalen de belangrijkste oorzaak.

Zakelijke dienstverleners optimistischer

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het derde kwartaal van 2004 een hogere omzet en meer orders. Over het afgelopen kwartaal rapporteerden zij een iets hogere omzet en een grotere orderontvangst dan in het eerste kwartaal van 2004. Dit is vooral het geval bij de computerservicebureaus en de overige zakelijke dienstverlening (waaronder de uitzendbranche, schoonmaakbranche en accountants- en administratiekantoren). In het tweede kwartaal van 2004 heeft per saldo één op de zes ondernemers de personeelssterkte verminderd. Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2002 verwachten de ondernemers de werkgelegenheid weer iets uit te breiden. Bij de leasebedrijven blijft de werkgelegenheid echter onder druk staan. De computerservicebureaus verwachten een uitbreiding van de werkgelegenheid.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads