Investeringen in 2003 opnieuw afgenomen

De totale investeringen in vaste activa zijn in 2003 op 94,6 miljard euro uitgekomen. Het volume aan investeringen daalde met 3 procent ten opzichte van 2002. Hiermee namen de totale investeringen voor het tweede jaar op rij fors af.

Vooral het bedrijfsleven investeerde minder

De investeringen van de overheid lieten in 2003 voor het eerst in vijf jaar een lichte daling zien. Met een niveau van 16,6 miljard euro zijn ze 0,6 procent afgenomen.

Het grootste deel van de daling kwam door het bedrijfsleven, dat voor het derde opeenvolgende jaar minder investeerde. De daling is met 3,5 procent echter een stuk minder dan de 5,3 procent in het jaar ervoor. Het niveau van de bedrijfsinvesteringen lag in 2003 lager dan in 1998.

Investeringen, prijsniveau 2003

Investeringen, prijsniveau 2003

Daling grootschalige investeringen houdt aan

De daling van de investeringen in woningen viel met 4 procent nog enigszins mee. De bedrijfsinvesteringen in gebouwen daarentegen lieten met 11,2 procent een forse daling zien. De afname liep voor het tweede jaar op rij in de dubbele cijfers.

De investeringen door bedrijven in grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn in drie jaar tijd met 35 procent gedaald. Ze zijn sinds 1988 niet mee zo laag geweest. Sinds het hoogtepunt in 2000 zijn vooral de investeringen door telecommunicatiebedrijven (o.a. het leggen van kabels) drastisch afgenomen. Dit kwam vooral door de sterk verslechterde financiële situatie van veel telecombedrijven.

Meer investeringen in vervoermiddelen en computers

In 2003 stegen de investeringen in vervoermiddelen, computers en immateriële activa. De sterke stijging van 10,5 procent bij de investeringen in vervoermiddelen werd veroorzaakt door de aanschaf van treinen, trams en vooral vliegtuigen. Bij vliegtuigen gaat het vooral om vervangingsinvesteringen. Dit proces zal zich naar verwachting in 2004 voortzetten.

Immateriële activa, die voor het grootste deel uit software bestaan, lieten na een daling in 2002 weer een lichte stijging van 0,2 procent zien. Ook de investeringen in computers zaten met 3,3 procent groei weer in de lift.

Investeringen naar type activa

Investeringen naar type activa

Eerste teken economisch herstel?

Computers en software hebben een korte levensduur en relatief lage aanschafkosten. Investeringen hierin zijn conjunctuurgevoelig en zullen ze bij een aantrekkende economie naar verwachting als eerste toenemen. De stijging kan dus een indicatie zijn voor een verbetering van het economische klimaat.

Dirk van den Bergen en Sandra Schaaf

Bron: StatLine