Breedbandinternet wint terrein

De opmars van het internet in Nederlandse huishoudens zet zich verder voort. In 2003 beschikten bijna zes op de tien huishoudens over een computer met internetaansluiting, vier keer zo veel als in 1998. Kabel- en andere breedbandinternetverbindingen winnen terrein.

Huishoudens met computer met internet

Huishoudens met computer met internet

Meer huishoudens met breedbandinternet

Het aandeel huishoudens met een breedbandaansluiting nam toe van 24 procent in 2002 tot 34 procent in 2003. Het aandeel huishoudens met een analoge inbelverbinding daalde van 60 procent in 2002 naar 50 procent in 2003.

Huishoudens met internet naar type internetverbinding

Huishoudens met internet naar type internetverbinding

Nederlander langer achter de computer

In 2003 gebruikten zeven op de tien Nederlanders van twaalf jaar en ouder regelmatig een computer. Dit kan thuis zijn geweest, op het werk, op school of elders. Gemiddeld zat de computergebruiker 15 uur per week achter de machine. Dat is één uur langer dan in 2002.

Zeven uur per week on line

Zes op de tien personen gingen in 2003 regelmatig het internet op. De internetter was gemiddeld 7 uur per week on line. Ook dit is gemiddeld één uur langer dan in 2002.

Vrijwel alle jongeren van 12-17 jaar gebruiken regelmatig een computer, bijna negen op de tien zijn regelmatig on line. Dat wordt minder naarmate de leeftijd hoger ligt. Van de 75-plussers zit een op de tien regelmatig achter de computer, een op de twintig gebruikt het internet.

Computer- en internetgebruikers naar leeftijd, 2003

Computer- en internetgebruikers naar leeftijd, 2003

Bij mannen is het aandeel computergebruikers en internetters iets groter dan bij vrouwen. Opleiding speelt ook een rol. Hoe hoger de opleiding, hoe groter het aandeel computergebruikers en internetters.

E-mailen en informatie zoeken

Internet wordt vooral gebruikt om te e-mailen en om naar specifieke informatie te zoeken. Een op de vijf internetters bezoekt sites van de overheid. Een kwart koopt en bestelt wel eens goederen of diensten on line, vooral vakanties en boeken.

Internetgebruik naar activiteit, 2003

Internetgebruik naar activiteit, 2003

Ferdy Otten

Bron: StatLine, gebruik pc en internet

StatLine, ICT-gebruik naar persoonskenmerken