Werkloosheid niet verder gestegen

In het tweede kwartaal van 2004 telde Nederland gemiddeld 486 duizend werklozen. Dit waren er 90 duizend meer dan in het tweede kwartaal van 2003. In het eerste kwartaal van 2004 was er nog een jaar-op-jaarstijging van 128 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
In het tweede kwartaal 2004 was gemiddeld 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In dezelfde periode van vorig jaar was dit 5,3 procent.

Pas op de plaats drukt stijgingstempo

Seizoeninvloeden hebben in de periode april – juni 2004 per saldo nauwelijks effect op het niveau van de werkloosheid. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloze beroepsbevolking uit op 485 duizend. Dit cijfer is 10 duizend lager dan over de periode maart – mei 2004.
Over een langere periode bezien nam de werkloosheid het afgelopen halfjaar met gemiddeld 9 duizend per maand toe. Dit gemiddelde stijgingstempo lag enige tijd boven de 10 duizend per maand. Het stijgingstempo is dus afgenomen.

Stijging jeugdwerkloosheid minder sterk

In het tweede kwartaal van 2004 waren gemiddeld 126 duizend personen tussen de 15-24 jaar werkloos. Dit is een toename van 4 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. In het tweede kwartaal loopt de jeugdwerkloosheid gewoonlijk op, omdat schoolverlaters en vakantiewerkers zich op de arbeidsmarkt melden. De stijging is dit jaar relatief gering. In het tweede kwartaal van 2003 was de toename 22 duizend. In 2002 kwamen er 14 duizend jeugdige werklozen bij ten opzichte van het eerste kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads