Omzet detailhandel afgenomen

In mei 2004 heeft de detailhandel 7,4 procent minder omgezet dan in mei vorig jaar. De winkelprijzen waren in mei 1,5 procent lager dan een jaar eerder, aldus het CBS. De omzetontwikkeling bij de detailhandel is in mei sterk negatief beïnvloed door het verschil in samenstelling van de koopdagen, vergeleken met mei 2003. Gecorrigeerd voor koopdagen komt de omzet van de detailhandel ongeveer 1 procent lager uit dan vorig jaar.

Omzet non-foodwinkels opnieuw lager

De omzet van de non-foodwinkels was in mei 6,9 procent lager dan in mei 2003. Gecorrigeerd voor koopdagen was er sprake van een bescheiden omzetdaling. Dit past in het beeld van eerder CBS onderzoek waaruit blijkt dat de koopbereidheid van de consument nog steeds laag is.
Bij winkels in consumentenelektronica en winkels in woninginrichtingartikelen is in mei ruim 12 procent minder omgezet dan in mei een jaar eerder. Ook de textielsupermarkten en de winkels in bovenkleding hebben een flink lagere omzet geboekt dan vorig jaar. Van de onderscheiden non-foodbranches hebben alleen winkels in huishoudelijke artikelen meer omzet gerealiseerd.

Omzet foodsector gedaald

De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen is in mei 2004 met ruim 8 procent afgenomen vergeleken met mei vorig jaar. Ook deze daling hangt vooral samen met het koopdageneffect. Hiervoor gecorrigeerd komt de omzet bij deze winkels ongeveer even hoog uit als in mei vorig jaar.
Bij supermarkten was de omzet in mei ruim 7 procent lager dan een jaar geleden. Speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen hebben 12,6 procent minder omzet behaald dan in mei 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads