Minder omzet voor industrie in mei

De Nederlandse industrie heeft in mei van dit jaar 1 procent minder omgezet dan in mei 2003. Het in de eerste maanden van dit jaar bereikte productieherstel is door de industrie vastgehouden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Omzet mei lager

In mei 2004 boekte de Nederlandse industrie 1 procent minder omzet dan een jaar eerder. Dit komt mede doordat mei in 2004 twee werkdagen minder telde dan in mei 2003. Het CBS raamt de negatieve invloed hiervan op 6 procent. De afzetprijzen daarentegen waren ruim 5 procent hoger. Deze toename is voor een substantieel deel het gevolg van prijsstijgingen van aardolieproducten. In Nederland zette de industrie 2 procent minder om, terwijl de industriële export 1 procent hoger was.
Nagenoeg alle branches binnen de industrie boekten in mei 2004 minder omzet dan in mei vorig jaar. Alleen de aardolie-, chemische en rubberindustrie wist meer om te zetten. In deze branche waren de afzetprijzen van met name aardolieproducten fors hoger.

Productieherstel vastgehouden

De productie van de Nederlandse industrie is in de periode maart – mei 2004 vrijwel stabiel gebleven. Na correctie voor seizoeninvloeden is er een fractie minder geproduceerd dan in de periode december 2003 – februari 2004. Hiermee heeft de industrie het herstel van de productie in het eerste kwartaal van 2004 vastgehouden. Door haar sterke exportgerichtheid is de ontwikkeling van de industrie een belangrijke indicator voor de mate waarin internationale ontwikkelingen doorwerken in de Nederlandse economie.
In de periode maart – mei 2004 deed zich de sterkste stijging voor bij de productie van grondstoffen en halffabrikaten. Ook werden in die periode meer investeringsgoederen geproduceerd dan in de periode december 2003 – februari 2004. De productie van consumptiegoederen bleef dalen. De daling werd echter wel opnieuw kleiner.
De industrieproductie, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatronen, lag in de periode maart – mei 2004 nog iets onder het niveau van dezelfde periode van vorig jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads