Inflatie in juni afgenomen tot 1,4 procent

De inflatie is in juni 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in mei. De daling van de inflatie in juni is een gevolg van de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode ging 0,2 procentpunt omlaag en kwam uit op 1,5 procent. Dit is bijna 1 procentpunt lager dan de raming van het gemiddelde in de Eurozone.

Prijzen in juni 0,6 procent lager dan in mei

Van mei op juni 2004 zijn de prijzen voor consumenten gemiddeld 0,6 procent gedaald. Lagere prijzen voor kleding en schoenen zijn de belangrijkste oorzaak. In juni is als gebruikelijk de uitverkoop begonnen. Autobrandstoffen daalden in juni 2,6 procent in prijs. Ook bloemen en planten werden goedkoper. Vis en aardappelen werden echter duurder.

Autobrandstoffen zorgen voor lagere inflatie

De inflatie is de laatste maanden vrij stabiel. Wijzigingen in het inflatiecijfer worden vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. Ook de afname van de inflatie in juni is hieraan toe te schrijven. Autobrandstoffen waren in juni 10,6 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat verschil nog 14,2 procent.

Nederland op één na laagste inflatie in de Eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is afgenomen van 1,7 procent in mei 2004 naar 1,5 procent in juni 2004. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in juni met 0,1 procentpunt terugloopt en uitkomt op 2,4 procent.
Een maand eerder, in mei, was de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenregels 1,7 procent. Daarmee had Nederland de op één na laagste inflatie van de Eurozone. Alleen in Finland werd een lagere inflatie gemeten, van -0,1 procent. Gemiddeld bedroeg de inflatie in de Eurozone in mei 2,5 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads