Daling huishoudelijk afval

De hoeveelheid huishoudelijk afval is gedaald van 9,0 miljard kg in 2002 tot 8,9 miljard kg in 2003. Per hoofd van de bevolking daalde de hoeveelheid afval van 562 kg (2002) tot 551 kg (2003). Het is voor het eerst in twintig jaar dat de hoeveelheid huishoudelijk afval afneemt.

GFT de grootste stroom gescheiden afval

Van het gescheiden ingezamelde afval is groente-, fruit- en tuinafval (GFT) de grootste stroom. In 2003 is iets minder dan 1,4 miljard kg van dit afval apart ingezameld, 2,5 procent minder dan in 2002. De aangeboden hoeveelheid GFT-afval daalt al sinds 1997.

In 2003 is 0,9 miljard kg papierafval gescheiden ingezameld. De inzameling van oud-papier daalt licht sinds 1999. De afgelopen jaren is er wel steeds méér glas, huisraad, wit- en bruingoed, grof tuinafval en divers verbouwingsafval gescheiden ingezameld.

Ingezameld huishoudelijk afval naar afvalcategorie

Ingezameld huishoudelijk afval naar afvalcategorie

Per inwoner meer GFT-afval in landelijke gebieden

Scheiden van GFT-afval en grof tuinafval is meer een dorpse dan een stadse aangelegenheid. Met het toenemen van de stedelijkheid neemt de hoeveelheid gescheiden groenafval per inwoner af. In de meest landelijke gemeenten is de hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en tuinafval per inwoner 122 kg, in de grote steden is dit slechts 22 kg per inwoner.

Voor het grof tuinafval geldt eenzelfde beeld. In de landelijke gebieden wordt per inwoner 43 kg grof tuinafval gescheiden ingezameld, in de grote steden maar 4 kg. Hierbij speelt de beschikbaarheid van een tuin en de grootte ervan een rol.

Huishoudelijk afval naar stedelijkheid, 2003

Huishoudelijk afval naar stedelijkheid, 2003

Afvalscheidingsgedrag verschilt per type gemeente

Niet alleen bieden de bewoners in de kleinere gemeenten en in de meer landelijke gebieden meer GFT- en grof tuinafval gescheiden aan, ook wordt meer van het andere afval apart aangeboden. In dorpen wordt per inwoner 76 kg oud papier opgehaald, in de grootste steden maar 32 kg per inwoner. Ook voor andere afvalstromen, zoals bouwpuin, glas, kleding en houtafval, blijft de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval in de grote steden sterk achter bij de andere gemeenten.

Door het beter scheiden van afval in de landelijke gebieden is het aanbod van gemengd huishoudelijk restafval per inwoner er kleiner dan in de grote steden.

Cees van Beusekom

Bron StatLine