Voor het eerst sinds twintig jaar een vertrekoverschot

In 2003 emigreerden meer mensen naar een ander land dan er mensen vanuit het buitenland naar Nederland kwamen. Dit is sinds 1982 niet meer voorgekomen.

Migratiesaldo

Migratiesaldo

Meer emigranten dan immigranten

In 2003 kwamen 104,5 duizend immigranten naar Nederland, terwijl 104,8 duizend emigranten ons land verlieten. Hierdoor was er sprake was van een negatief migratiesaldo van 300 personen. In 2002 was er nog een positief migratiesaldo (+24 duizend)

Sinds 1995 was het migratiesaldo het hoogst in 2000 met 54 duizend personen. Sindsdien daalde het migratiesaldo sterk, doordat de immigratie sterk afnam en de emigratie toenam.

Immigratie en emigratie

Immigratie en emigratie

Vertrekoverschot van westerse migranten

In 2003 vestigden zich bijna 56 duizend immigranten uit westerse landen in Nederland. Het aantal emigranten met een westerse achtergrond was met 75 duizend beduidend hoger. Vergeleken met 2002 daalde de immigratie sterk en nam de emigratie toe.

Het migratiesaldo van personen van westerse komaf is in 2003 dan ook uitgekomen op een vertrekoverschot van 20 duizend personen. In 2001 was het migratiesaldo nog positief.

Migratiesaldo naar geboorteland

Migratiesaldo naar geboorteland

Niet-westerse immigranten sterk gedaald

Het aantal immigranten uit niet-westerse landen lag in 2003 op 49 duizend personen. Het aantal emigranten was met 30 duizend lager. Ook hier geldt dat de immigratie ten opzichte van 2002 sterk is gedaald en de emigratie is toegenomen.

Het migratiesaldo van personen die geboren zijn in niet-westerse landen is dan ook sterk gedaald: van 35 duizend in 2002 tot 19 duizend in 2003.

Antilliaanse migranten

Sinds 2000 neemt het grote aantal immigranten uit de Nederlandse Antillen en Aruba af. Het aantal emigranten is sindsdien echter toegenomen. In 2003 is sprake van een klein vertrekoverschot.

Migratie van personen die geboren zijn op de Nederlandse Antillen of Aruba

Migratie van personen die geboren zijn op de Nederlandse Antillen of Aruba

Ron Tas

Bron: StatLine