Omvang bierexport in 2003 onveranderd

Nederland heeft in 2003 voor 2,4 miljard euro aan dranken uitgevoerd. Dit is 4 procent minder dan in 2002. Het merendeel van deze uitvoer bestaat uit bier. Aan dranken werd afgelopen jaar voor 1,6 miljard euro ingevoerd. Dit is ruim 1 procent meer dan in 2002. Bijna de helft van de ingevoerde dranken is wijn.

In- en uitvoer dranken naar soort , 2003

In- en uitvoer dranken naar soort , 2003

Aandeel dranken in totale handel beperkt

In de totale Nederlandse handel neemt de handel in dranken met circa 1 procent voor zowel de in- als uitvoer een bescheiden plaats in. De Nederlandse invoer aan dranken komt bijna voor 90 procent uit de Europese Unie.

De uitvoer daarentegen gaat voor bijna tweederde naar niet-EU-landen. Een kwart van de in- en uitvoer van drank bestaat uit alcoholvrije dranken.

Bier meest geëxporteerd

De exportwaarde van bier lag in 2003 met 1,4 miljard euro nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2002. Het aandeel van bier in de totale Nederlandse drankexport nam echter met ruim 1 procentpunt toe tot bijna 60 procent.

Ongeveer de helft van de bierproductie in Nederland is bestemd voor de export. Nederland is daarmee de grootste bierexporteur ter wereld. Nederland exporteert bier voornamelijk naar niet-EU-landen. Het belangrijkste exportland voor bier is de VS. Ruim tweederde van de Nederlandse bierexport gaat hier naar toe.

In- en uitvoerwaarde drank, naar categorie en landengroep, 2003

In- en uitvoerwaarde drank, naar categorie en landengroep, 2003

Invoer: helft is wijn

Nederland heeft in 2003 voor 0,8 miljard euro aan wijn ingevoerd. Dit wil zeggen dat bijna de helft van de invoer van drank uit wijn bestaat. Ruim 80 procent van de ingevoerde wijn komt uit de EU, vooral uit Frankrijk. Buiten de EU zijn Zuid-Afrika, Chili en Australië belangrijke importlanden.

Met name de Zuid-Afrikaanse en Australische wijnen doen het goed. In vijf jaar tijd werd tweemaal zo veel wijn uit deze landen ingevoerd. Het aandeel van Zuid-Afrika in de totale wijnimport nam in deze periode toe van 4 naar 9 procent. Het Australische aandeel steeg in dezelfde periode van 1 naar ruim 3 procent.

Wiel Packbier

Bron: StatLine