Handel met buitenland groeit

De waarde van de in- en uitgevoerde goederen was in april 2004 hoger dan in april 2003. De invoer was 5 procent hoger en is uitgekomen op 17,7 miljard euro. De uitvoer bedroeg 19,9 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan een jaar geleden. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
De prijzen van de ingevoerde producten waren gemiddeld iets hoger dan een jaar geleden, terwijl de prijzen van de uitvoer op ongeveer hetzelfde niveau lagen. Het is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2003 dat de prijzen niet dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Meer handel met landen van de Europese Unie

In april 2004 bestond de Europese Unie voor het laatst uit 15 lidstaten. De waarde van de invoer uit de EU-lidstaten was in april 2 procent hoger dan een jaar eerder en is uitgekomen op 9,7 miljard euro. De uitvoer was in april van dit jaar 4 procent hoger dan in april 2003 en is uitgekomen op 14,7 miljard euro.

Sterke stijging handel met landen buiten de Europese Unie

Net zoals in maart is in april 2004 de handel met de landen buiten de Europese Unie duidelijk toegenomen. De waarde van de invoer uit deze landen was 9 procent hoger dan dezelfde maand een jaar eerder en is uitgekomen op 8,0 miljard euro. De uitvoer is met 12 procent toegenomen en bedroeg 5,2 miljard euro.

In- en uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen hoger

De waarde van de in- en uitgevoerde grondstoffen en minerale brandstoffen was in april 2004 aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Een belangrijke reden hiervoor zijn de gestegen olieprijzen. Ook de waarde van de in- en uitvoer van chemische producten, machines en transportmiddelen nam meer dan gemiddeld toe. De internationale handel in voedsel en dranken, en in industriële producten deed het daarentegen minder dan gemiddeld.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads