900 duizend personen met twee nationaliteiten

De laatste jaren hebben veel allochtonen de Nederlandse nationaliteit gekregen. Velen hebben naast hun nieuwe Nederlanderschap de oorspronkelijke nationaliteit behouden. Op 1 januari 2003 hadden 900 duizend personen naast de Nederlandse nationaliteit nog een nationaliteit.

Personen met een niet-Nederlandse nationaliteit al dan niet gecombineerd met de Nederlandse nationaliteit

Personen met een niet-Nederlandse nationaliteit al dan niet gecombineerd met de Nederlandse nationaliteit

Bijna een half miljoen naturalisaties sinds 1995

In Nederland woonden op 1 januari 2003 1,6 miljoen personen met een niet-Nederlandse nationaliteit. 900 duizend onder hen hadden ook de Nederlandse nationaliteit. Door naturalisatie is hun aantal de laatste jaren fors toegenomen, vergeleken met 1995 zelfs met bijna een half miljoen.

Nog eens 700 duizend personen hebben alleen een niet-Nederlandse nationaliteit. In 1995 was hun aantal nog 759 duizend.

Personen met meer dan één nationaliteit, 1 januari

Genaturaliseerd mét behoud van eigen nationaliteit

De helft van het aantal personen met twee nationaliteiten is, behalve Nederlander, Turk of Marokkaan. Op ruime afstand volgen Nederlanders met tevens de Duitse of Britse nationaliteit.

Vrijwel alle genaturaliseerde Turken en Marokkanen hebben hun oorspronkelijke nationaliteit behouden. Dat heeft ook te maken met wetgeving in het land van herkomst, die het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit verbiedt. Voor Marokkanen geldt dit bijvoorbeeld, maar ook voor Iraniërs. Anderen, zoals Somaliërs en Surinamers, hebben in ruime meerderheid de oorspronkelijke nationaliteit opgegeven.

Niet-Nederlandse nationaliteit van personen met meer dan één nationaliteit, 1 januari

Niet-Nederlandse nationaliteit van personen met meer dan één nationaliteit, 1 januari

Ron Tas

Bron: StatLine:

Bevolking naar aantal nationaliteiten

Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit