Meer appelen komen van verre

Vergeleken met 2000 is de appelproductie in Nederland in 2003 fors gedaald van 461 mln kg tot 359 mln kg (-22 procent). Mede hierdoor zijn er meer appelen aangevoerd uit het buitenland (+40 procent).

Areaal en productie appelen

Kleiner areaal, lagere productie

De dalende productie in Nederland wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de afname van het areaal appelbomen. Over de periode 2000–2003 verminderde dat met 20 procent.

De belangrijkste appelprovincies in Nederland zijn Gelderland (31 procent), Zeeland (17 procent) en Limburg (14 procent). Deze percentages zijn van 2003, maar het beeld is sinds 2000 niet wezenlijk veranderd.

Elstar en Jonagold

Elstar en Jonagold zijn de belangrijkste rassen die in Nederland worden geproduceerd. De productie van Elstar daalde van 167 mln kg in 2000 tot 133 mln kg in 2003. Van Jonagold werd in 2000 ruim 162 mln kg geproduceerd tegen 133 mln kg in 2003. Kleinere appelrassen in Nederland zijn de Cox, Golden delicious en Rode van Boskoop. Ook bij deze drie rassen is er sprake van een afname van het productieareaal.

In- en uitvoer van appelen

In- en uitvoer van appelen

Meer invoer dan uitvoer

In 2003 lag de invoer van appelen met 441 mln kg ruim 20 mln kg hoger dan de uitvoer. In 2000 was de invoer nog fors lager dan de uitvoer. Toen was de invoer 315 mln kg en de uitvoer 387 mln kg.

EU-landen zijn verreweg de belangrijkste afnemers van de Nederlandse appelen, wat blijkt uit hun aandeel – 87 procent – in de totale uitvoerwaarde (241 mln euro) van appelen in 2003. Rusland was goed voor 7 procent.

Fors prijsverschil ingevoerde appelen

Nederland heeft in 2003 voor 269 miljoen euro aan appelen in het buitenland gekocht. Hiervan komt 41 procent uit de EU. Uit Zuid- en Midden-Amerika komt 38 procent, uit Zuid-Afrika 9 procent en uit Nieuw Zeeland 7 procent.

Er is een fors verschil in de prijs per kilogram tussen de invoer vanuit de EU en de invoer vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Voor de invoer uit EU-landen werd in 2003 bijna 45 eurocent per kilogram betaald, terwijl de invoer vanuit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland 83 eurocent per kilogram kostte. In de jaren 2000 tot en met 2002 waren de prijzen van de invoer vergelijkbaar.

Ruud Luijendijk

Bron: StatLine, Appel- en perenproductie per ras