Licht herstel investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 2 procent meer te investeren dan in 2003. De groei van de investeringen in 2004 wordt geremd door de ondernemers in de chemische industrie. Zij verwachten 37 procent minder te investeren dan in 2003. De andere industriële branches verwachten 14 tot 31 procent meer te investeren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Overwegend positief

Vrijwel alle ondernemers in de industrie en de nutsbedrijven zijn positief over hun voorgenomen investeringen voor 2004. Exclusief de chemie komt de verwachte groei voor de ondernemers in de industrie uit op 19 procent.
De metaal- en elektrotechnische industrie verwacht, na twee jaren waarin de branche relatief weinig investeerde, een groei van 23 procent van de investeringen in 2004. Voor de chemische industrie geldt het omgekeerde. Hier volgt de verwachte daling van 37 procent voor 2004 op twee jaren met opvallend hoge investeringen.
De investeringen in de delfstoffenwinning laten een ontwikkeling zien die vergelijkbaar is met die bij de chemie. In 2004 dalen de verwachte investeringen na twee jaren met relatief hoge investeringen. Ondernemers in de nutssector verwachten een groei van 30 procent.

Terughoudendheid voor 2005

Door de investeringen in 2005 tonen vrijwel alle ondernemers in de industrie zich terughoudend. Dit is kenmerkend voor de verwachting die ondernemers in het voorjaar uitspreken betreffende het volgende kalenderjaar. Ondernemers in de industrie verwachten op dit moment voor 2005 een daling van 7 procent ten opzichte van 2004. De afgelopen jaren is echter gebleken dat deze vroege verwachting vrijwel altijd naar boven wordt bijgesteld naarmate ondernemers meer zicht krijgen op het volgende kalenderjaar. Doorgaans ligt de verwachting voor het volgende kalenderjaar in het najaar 15 procentpunten hoger dan in het voorjaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads