Bouw nieuwe woningen stijgt weer

In het eerste kwartaal van 2004 zijn er bijna 9 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 18 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het eerste kwartaal van dit jaar 18 procent lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Eerste stijging sinds eind 2001

Het is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2001 dat het aantal gereedgekomen woningen in een kwartaal hoger is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor. In het eerste kwartaal van 2004 zijn er ruim duizend meer nieuwe woningen gereedgekomen dan in het eerste kwartaal van 2003. De provincie Zuid-Holland neemt het grootste deel van de stijging voor haar rekening.

Aantal verleende bouwvergunningen daalde

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er voor 14 duizend woningen bouwvergunningen verleend. Dat zijn er 3 duizend minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ook in het vierde kwartaal van 2003 was het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend minder dan een jaar eerder. In de vier kwartalen daarvoor was er nog een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads