Sterke daling asielverzoeken in de EU

In 2003 zijn in de vijftien landen die tot 1 mei 2004 de Europese Unie vormden 295 duizend asielverzoeken ingediend. Dit zijn er 83 duizend (ruim 20 procent) minder dan in 2002. In Nederland was de daling met 30 procent nog forser. In de tien nieuwe EU-landen werden in 2003 37 duizend asielverzoeken ingediend, 5 duizend meer dan in 2002.

Asielverzoeken in de Europese Unie

Asielverzoeken in de Europese Unie

1999–2002: aantal asielverzoeken in EU stabiel

Na een sterke stijging in het begin van de jaren negentig, nam het aantal asielverzoeken in de EU15 weer sterk af, van bijna 700 duizend in 1992 tot minder dan een kwart miljoen in 1996.

De laatste jaren lag het aantal asielverzoeken in de EU-15 tussen 377 duizend (2002) en 397 duizend (1999). In deze vier jaar vonden er binnen de EU echter grote verschuivingen plaats. In Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden nam het aantal verzoeken toe, terwijl in Duitsland, Italië en Nederland minder asielverzoeken werden ingediend.

Aantal ingediende asielverzoeken in EU, 2003

Aantal ingediende asielverzoeken in EU, 2003

Scherpe daling in 2003

In vrijwel alle EU-15 landen is het aantal asielzoekers gedaald. In het Verenigd Koninkrijk en in Oostenrijk daalde dit aantal naar verhouding sterk. Soms was de daling de voortzetting van een al eerder ingezette daling, zoals in België, Denemarken, Duitsland en Nederland. De daling hangt samen met het aangescherpte toelatingsbeleid in diverse landen.

Ondanks een forse daling registreerde het Verenigd Koninkrijk ook in 2003 het hoogste aantal asielverzoeken (61 duizend), gevolgd door Frankrijk (51 duizend) en Duitsland (50 duizend). In de tien nieuwe lidstaten werden 5 duizend asielverzoeken meer ingediend dan in 2002. Deze stijging vond met name plaats in Cyprus en Tsjechië.

Aantal ingediende asielverzoeken in de EU, 2002–2003

Aantal ingediende asielverzoeken in de EU, 2002–2003

Relatief had Oostenrijk van de lidstaten van de EU-15 in 2003 het grootste aantal asielzoekers (4,0 per duizend van de bevolking), gevolgd door Zweden en Luxemburg, elk met 3,5 asielzoekers per duizend inwoners. In Portugal, Italië en Spanje is het aantal asielzoekers laag in verhouding tot de omvang van de bevolking. Gemiddeld werd in de vijftien EU-landen bijna één asielverzoek op elke duizend inwoners ingediend. In de tien nieuwe lidstaten was dit gemiddeld 0,5 asielverzoek, variërend van vrijwel 0 voor Letland tot 6,2 voor Cyprus.

Aantal ingediende asielverzoeken in EU-landen, 2003

Aantal ingediende asielverzoeken in EU-landen, 2003

Meeste asielzoekers uit Irak

Irak was ook in 2003 het belangrijkste herkomstland van asielzoekers in de EU, al nam hun aantal af van 40 duizend in 2002 tot 20 duizend in 2003. Het aantal Iraakse asielzoekers daalde in het Verenigd Koninkrijk met 10 duizend, in Duitsland waren er 7 duizend minder. In Nederland nam hun aantal in 2003 met 2,5 duizend toe.

Han Nicolaas en Arno Sprangers

Bron: www.unhcr.ch (Statistics)