Depressieve personen zijn vaker roker

Mensen die kampen met depressieve klachten zijn beduidend vaker roker dan mensen zonder deze klachten. Dit blijkt uit een onderzoek naar de samenhang tussen depressiviteit en rookgedrag in 2001/2002.

Depressiviteit naar rookgedrag, 2001/2002

Depressiviteit naar rookgedrag, 2001/2002

Vier op de tien met depressieve klachten rookt

Een op de tien personen gaf aan last te hebben van depressieve klachten. Ruim vier op de tien van deze mensen met klachten rookten. Het aandeel rokers onder mensen zonder depressieve klachten was drie op de tien.

Moeite met stoppen

Depressieve personen zijn niet alleen vaker roker, zij hebben ook meer moeite met stoppen met roken dan personen zonder klachten.

Zo was een kwart van de personen met depressiviteit een voormalig roker. Van de personen zonder klachten was daarentegen eenderde een ex-roker.

Matige en zware rokers

Ruim een kwart van de depressieve personen rookte dagelijks gemiddeld minder dan twintig sigaretten. Bij mensen zonder deze neerslachtigheid was dit aandeel ‘matige’ rokers 19 procent.

Het verschil tussen beide groepen is groter wanneer wordt ingezoomd op de zwaardere rokers. Het aandeel dat dagelijks 20 sigaretten of meer rookt, was bij personen met depressieve klachten twee keer zo groot als bij personen zonder klachten.

Depressieve vrouwen en de kans op zwaar roken

Rekening houdend met onder meer verschillen in opleiding en leeftijd hadden depressieve mannen ruim anderhalf keer zoveel kans om matig of zwaar te roken als niet-depressieve mannen.

Kans op (zwaar) roken bij mannen met depressiviteit, 2001/2002

Kans op (zwaar) roken bij mannen met depressiviteit, 2001/2002

Depressieve vrouwen hadden eveneens ruim anderhalf keer zo veel kans om matig te roken als niet depressieve vrouwen. Het risico op zwaar roken was bij depressieve vrouwen echter ruim twee keer zo groot.

Kans op (zwaar) roken bij vrouwen met depressiviteit, 2001/2002

Kans op (zwaar) roken bij vrouwen met depressiviteit, 2001/2002

Roken als zelfmedicatie

Uit de literatuur blijkt dat depressiviteit een oorzaak voor het roken is. Een verklaring is dat roken als een medicament wordt gebruikt om gevoelens van somberheid te verlichten.

Een andere verklaring is dat depressieve personen veelal het gevoel hebben dat het leven zinloos is. Dit gevoel heeft een drempelverlagend effect op risicovol gedrag, zoals roken.

Ferdy Otten

Bron: StatLine