Consumptie minder sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2004 was het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens 0,3 procent kleiner dan een jaar eerder. De daling in het eerste kwartaal van 2004 was duidelijk minder sterk dan die in de laatste kwartalen van 2003, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral bij de bestedingen aan duurzame goederen was de terugval in het eerste kwartaal kleiner. Deze consumptiecategorie is in de regel het meest gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.
Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens in maart 2004 was 0,1 procent groter dan in maart 2003.

Afname bij goederen gehalveerd

Aan goederen werd in het eerste kwartaal van 2004, voor prijsverandering gecorrigeerd, 1,7 procent minder uitgegeven dan een jaar eerder. De afname was daarmee half zo groot als die in het derde en vierde kwartaal van 2003. Vooral bij de duurzame goederen was de afname minder groot. In het eerste kwartaal van 2004 werd, voor prijsverandering gecorrigeerd, 1,7 procent minder besteed aan duurzame goederen zoals meubels, auto’s, consumentenelektronica, kleding en schoenen. In de tweede helft van 2003 was het volume van de bestedingen aan duurzame goederen nog bijna 6 procent lager dan een jaar eerder.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen was met een toename van 0,3 procent iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2003. In de drie voorafgaande kwartalen lag het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen steeds onder het niveau in dezelfde periode een jaar eerder.

Consumptie diensten hoger

Aan diensten zoals huisvesting, vervoer, horeca en zorg werd in het eerste kwartaal van 2004, voor prijsverandering gecorrigeerd, 1,2 procent meer besteed. De uitgaven van huishoudens aan zorgdiensten zijn in 2004 hoger door enkele belangrijke wijzigingen in de Ziekenfondswet en de AWBZ, maar ook zonder dit effect nam de consumptie van diensten toe.

Consumptievolume in maart vrijwel gelijk

Het volume van de binnenlandse consumptie door huishoudens in maart was vrijwel gelijk aan dat van een jaar eerder. De maandcijfers kunnen sterk uiteenlopen onder invloed van verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Hiervoor gecorrigeerd is het volume in maart dit jaar 0,1 procent kleiner dan een jaar eerder. In januari en februari van 2004 was het volume, gecorrigeerd voor koopdagen, nog 0,5 en 1,1 procent kleiner. Het eerste kwartaal van 2004 is licht positief beïnvloed door een extra koopdag.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads