Financieel knel: geen nieuwe meubels of vakantie

Financiële krapte gaat vooral ten koste van de aanschaf van nieuwe meubels of van vakantie. Van de huishoudens met een laag inkomen en schulden had 40 procent onvoldoende geld voor nieuwe meubels en 30 procent om een week op vakantie te gaan. Ruim 10 procent van hen had betalingsachterstanden.

Wat schiet erbij in?

De meeste huishoudens ervaren geen grote financiële knelpunten. Toch beschikte naar eigen zeggen ruim een op de zes huishoudens over onvoldoende geld voor het vervangen van versleten meubels door nieuwe. Daarnaast had bijna een op de acht huishoudens te weinig geld voor een week vakantie en kon een op de twaalf niet regelmatig nieuwe kleren kopen.

Betalingsachterstanden

Bijna drie van elke honderd huishoudens gaven in 2002 aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden een of meer betalingsachterstanden hadden. Dat komt overeen met ruim 200 duizend huishoudens. Achterstanden waren er voornamelijk bij het betalen van de vaste lasten, zoals de huur of hypotheek en gas, water en elektra.

Financiële problemen van huishoudens, 2002

Financiële problemen van huishoudens, 2002

Financiële problemen komen veelal voor in huishoudens met een laag inkomen. Zo miste van de 20 procent huishoudens met het laagste inkomen ruim een op de vijf het geld voor een week vakantie. Ook had een op de twintig te maken met betalingsachterstanden. Deze aandelen zijn zes keer zo hoog als in de groep met de hoogste inkomens.

Schulden

Ruim een kwart van de groep met de laagste inkomens had schulden. Vooral deze huishoudens hebben financiële problemen: ruim vier van de tien hadden te weinig geld voor nieuwe meubels en drie van de tien voor een week vakantie. Ruim twee van de tien zag geen kans om regelmatig nieuwe kleding te kopen.

Financiële problemen van huishoudens in de laagste inkomensgroep, 2002

Financiële problemen van huishoudens in de laagste inkomensgroep, 2002

Lage inkomens met schulden hadden ook vaker betalingsachterstanden. Ruim 10 procent zag zich hiermee geconfronteerd. Dit was ruim drie keer zo vaak als bij de lage inkomens zonder schulden.

Ger Linden