Nieuwe EU-lidstaten minder oud en vergrijsd

De levensverwachting van de bevolking in de tien nieuwe EU-lidstaten is lager dan in de landen van de EU-15 Ook is de bevolking van deze toetreders minder vergrijsd dan de bevolking van de vijftien lidstaten die tot 1 mei de EU vormden.

Levensverwachting, 2002

Levensverwachting, 2002

Levensverwachting lager in nieuwe lidstaten

Vrouwen worden in de EU-15 gemiddeld 81,6 jaar oud. In Frankrijk, Spanje en Italië leven vrouwen met 83 jaar het langst. Binnen de vijftien EU-landen ligt de levensverwachting van vrouwen alleen in Ierland en Denemarken onder de 80 jaar.

In de nieuwe lidstaten, de EU-10, is een levensverwachting voor vrouwen van minder dan 80 jaar daarentegen eerder regel dan uitzondering. Vrouwen in de EU-25 worden gemiddeld 81,2 jaar oud.

De gemiddelde levensverwachting van mannen in de EU-15 is 75,5 jaar. In Zweden en Italië worden mannen het oudst. Na de uitbreiding van de EU ligt dit gemiddelde op 74,9 jaar. Van de nieuwe lidstaten ligt de levensverwachting alleen in Cyprus en Malta boven dit gemiddelde. In Estland, Letland en Litouwen komt de gemiddelde levensverwachting van mannen niet boven de 66 jaar.

Groot verschil levensverwachting in Baltische staten

Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen ligt in de landen van de EU-15 rond de 6 jaar. In een aantal nieuwe lidstaten is dit beeld beduidend anders. Zo is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen in de Baltische staten rond de 12 jaar.

Aandeel 65-plussers in de bevolking, 1990 en 2002

Aandeel 65-plussers in de bevolking, 1990 en 2002

Nieuwe lidstaten zijn minder vergrijsd

Van alle inwoners van de EU-15 is in 2002 16,4 procent ouder dan 65 jaar. Italië telt met 18,2 procent de meeste 65-plussers. Nederland is met 13,7 procent een van de minder vergrijsde landen.

Na de uitbreiding ligt het aandeel 65-plussers op 16,0 procent. In alle nieuwe lidstaten ligt dit aandeel onder het EU- 25-gemiddelde. Vooral in Cyprus en Slowakije is de vergrijzing relatief laag.

Aandeel 65-plussers, mutatie 2001-2025

Aandeel 65-plussers, mutatie 2001-2025

Ook nieuwe lidstaten zullen vergrijzen

De vijf staten waarvoor de grootste toename van het aandeel 65-plussers wordt voorspeld, worden allemaal lid van de EU per 1 mei 2004. Vooral Malta, Slovenië en Cyprus zullen in de toekomst sterk vergrijzen.

Arno Sprangers