Grote regionale verschillen in het percentage islamieten

Op 1 januari 2003 woonden er in totaal bijna 920 duizend islamieten in Nederland, 33 duizend meer dan een jaar eerder en 294 duizend meer dan in 1995. Dit komt overeen met 5,7 procent van de totale bevolking van Nederland tegen 4,1 in 1995

Islamieten in Nederland, 1 januari

Islamieten in Nederland, 1 januari

Grote regionale verschillen

Er bestaan grote regionale verschillen in het percentage islamieten. De hoogste percentages worden waargenomen in de gebieden rond de grote steden. In Groot Amsterdam is 12,7 procent van de bevolking islamiet, in de agglomeratie ’s-Gravenhage 11 procent en in Groot-Rijnmond 9,9 procent. Op enige afstand volgen de Zaanstreek met 8,8 en Utrecht met 7 procent.

Percentage islamieten onder de bevolking per COROP-gebied, 1 januari 2003

Percentage islamieten onder de bevolking per COROP-gebied, 1 januari 2003

De laagste percentages worden waargenomen in het noordoosten: Zuidwest-Friesland scoort met 1,5 procent islamieten het laagst, direct gevolgd door Noord-Drenthe met 1,6 en Zuidoost-Drenthe met 1,7 procent.

Percentage niet-westerse allochtonen onder de bevolking per COROP-gebied,1 januari 2003

Percentage niet-westerse allochtonen onder de bevolking per COROP-gebied,1 januari 2003

Spreiding niet-westerse allochtonen

Een belangrijke verklarende factor voor de regionale verdeling van de islamieten over Nederland is de spreiding van de niet-westerse allochtonen. In Groot Amsterdam is één op de vier inwoners een niet-westerse allochtoon. Voor de agglomeratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond is dat ruim één op de vijf. De gebieden met de laagste percentages niet-westerse allochtonen zijn Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Friesland (3 procent).

Percentage islamieten onder de niet-westerse allochtonen per COROP-gebied, 1 januari 2003

Percentage islamieten onder de niet-westerse allochtonen per COROP-gebied, 1 januari 2003

Niet alle niet-westerse allochtonen zijn islamiet

Er zijn echter ook duidelijke verschillen omdat lang niet alle niet-westerse allochtonen islamiet zijn. Zo is bijna driekwart van de niet-westerse allochtonen woonachtig in Zuidwest-Gelderland islamiet, direct gevolgd door Noord Limburg met 73 procent. De gebieden rond de grote steden liggen rond de 50 procent. De laagste percentages islamieten onder de niet-westerse allochtonen zijn te vinden in de COROP-gebieden ‘Overig Groningen’ (37 procent) en ‘Kop van Noord-Holland’ (38 procent).

Ron Tas

Bron: StatLine