EMU-tekort Nederland naar 3,2 procent

De Nederlandse EMU-schuld als percentage van het bruto binnenlands product (BBP) bedraagt per 31 december 2003 54,8 procent. De EMU-schuld blijft onder de schuldnorm van 60 procent. Het Nederlandse EMU-tekort over 2003 bedraagt 14,4 miljard euro. Dit is 3,2 procent van het BBP. Het tekort ligt boven de tekortnorm van 3 procent. Nederland is daarmee in 2003 een van de nieuwe overtreders van de EMU-normen.

Hoogste EMU-tekorten in Duitsland en Frankrijk

De huidige vijftien landen van de Europese Unie hebben in 2003 gezamenlijk een EMU-tekort van 2,6 procent. Dit is 0,6 procentpunt hoger dan in 2002. Het tekort is het hoogst in Duitsland (3,9 procent) en Frankrijk (4,1 procent). Zij overschrijden de EMU-norm voor dit tekort ruimschoots. Ook in het Verenigd Koninkrijk ligt in 2003 het EMU-tekort met 3,2 procent boven de norm.

EMU-schuld en EMU-tekort, 2003

EMU-schuld en EMU-tekort, 2003

Relatief grote tekorten nieuwe lidstaten

De invloed van de tien nieuwe EU-landen op de hoogte van het EMU-tekort van de nieuwe Europese Unie ((EU-25) is gering. Het gemiddelde EMU-tekort van deze landen in 2003 ligt met 5,7 procent van het BBP weliswaar ruim boven de 3 procent. Door de geringe omvang van hun economieën verhogen de relatief grote overheidstekorten van de nieuwe EU-landen het EMU-tekort van de huidige EU-15 met slechts 0,1 procent, tot 2,7 procent

Overschrijdingen schuldnorm

De EMU-schuld van de EU-25 is in 2003 63 procent van het BBP. Dit is een toename van 1,5 procentpunt ten opzichte van 2002. De schuld blijft daarmee boven de norm voor de EMU-schuld (60 procent). Italië, België en Griekenland behouden een EMU-schuld ruim boven de norm. Ook Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk overschrijden de norm in 2003.

EMU-schuld en EMU-tekort, 2002

EMU-schuld en EMU-tekort, 2002

Elf landen van de EU-25 voldoen aan beide EMU-normen

Slechts elf landen van de EU-25 voldoen aan beide EMU-normen, waarvan er zeven onderdeel uitmaken van de huidige EU-15. De zeven landen met een EMU-tekort onder de 3 procent én een EMU-schuld onder de 60 procent zijn Portugal, Luxemburg, Ierland, Spanje, Zweden, Denemarken en Finland. Van de tien toetredende landen voldoen Slovenië, Litouwen, Letland en Estland aan de normen voor de EMU-schuld en het EMU-tekort.

In 2002 was het aantal EU-25 landen dat aan beide EMU-normen voldoet nog dertien. De nieuwe overtreders zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Melanie Koymans en Gerard Eding

Bron: StatLine