Steeds meer vrouwelijke gepromoveerden

In studiejaar 2002/’03 rondden zo’n 2 600 personen succesvol een proefschrift af. Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden is sterk toegenomen. In 2002/’03 was 41 procent van de gepromoveerden vrouw, tegen 27 procent in 1994/’95.

Aantal promoties al een aantal jaren stabiel

In het studiejaar 2002/’03 promoveerden er bijna 2 600 personen aan de Nederlandse universiteiten. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een lichte stijging. Het aantal promoties ligt sinds 1994/’95 in de buurt van de 2 500.

Gepromoveerden, 1970-2003

Gepromoveerden, 1970-2003

Sterke groei in promoties tussen 1985 en 1995

Over een langere periode bezien is sprake van een forse toename. In 1970/’71 waren er ruim 700 gepromoveerden. Dat aantal steeg gestaag, tot halverwege de jaren tachtig een sterke groei inzette. Binnen tien jaar nam het aantal gepromoveerden toe tot ruim 2 600 in 1995/’96. Het aantal gepromoveerden volgt met een vertraging van enkele jaren het groeipatroon van het aantal doctoraal geslaagden in het wetenschappelijk onderwijs.

Aandeel vrouwelijke gepromoveerden blijft stijgen

In 2002/’03 waren vier van de tien gepromoveerden vrouw. Dat was ooit wel anders. Begin jaren zeventig behoorde slechts een op twintig gepromoveerden tot het vrouwelijke geslacht. Rond 1990 was dit gestegen tot twee op de tien en in 2000/’01 tot drie op de tien. Het aandeel vrouwen onder gepromoveerden volgt daarmee de groei van het aandeel vrouwen onder afgestudeerden.

Aandeel vrouwen onder doctoraal geslaagden en gepromoveerden

Aandeel vrouwen onder doctoraal geslaagden en gepromoveerden

Meeste vrouwen bij gedrag en maatschappij

In de studierichting gedrag en maatschappij (onder andere sociale wetenschappen) promoveerden in 2002/’03 naar verhouding de meeste vrouwen: 57 procent was vrouw. Bij studierichting techniek was het aandeel vrouwen met 20 procent het kleinst.

Gepromoveerden naar studierichting, 2002/’03

Gepromoveerden naar studierichting, 2002/’03

Eenderde promoties in gezondheid

Gezondheid (onder andere geneeskunde) was in 2002/’03 de studierichting met de meeste gepromoveerden, 30 procent van het totale aantal promoties. Daarna volgden natuur met 20 procent en techniek met 18 procent van de promoties. In het recht vinden traditioneel de minste promoties plaats, terwijl het in studentenaantallen wel een van de grootste studierichtingen is.

Frank Blom en Free Florquin

Bron: StatLine