WW en bijstand gestegen, arbeidsongeschiktheid gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is in het vierde kwartaal van 2003  verder toegenomen. Het lag eind 2003 op 287 duizend. De WW steeg in de tweede helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend uitkeringen per maand. Deze stijging is minder groot dan in de eerste helft van 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal bijstandsuitkeringen is in het derde kwartaal met duizend uitkeringen per maand toegenomen en lag eind september 2003 op 330 duizend. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is daarentegen vorig jaar met duizend uitkeringen per maand gedaald tot 982 duizend eind 2003.

WW stijgt in tweede helft 2003 minder hard

Eind 2003 lag het aantal WW-uitkeringen op 287 duizend. De laatste keer dat dat niveau werd bereikt was februari 1999. Na seizoencorrectie kwam het aantal WW-uitkeringen eind vorig jaar uit op 289 duizend. Het is in de tweede helft van 2003 met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. Dat is minder dan in de eerste helft van 2003, toen het met ruim 8 duizend per maand steeg. De stijging is nog wel groter dan in 2002, toen de WW met gemiddeld 3 duizend uitkeringen per maand toenam.

Bijstand neemt met duizend uitkeringen per maand toe

Eind september 2003 lag het aantal bijstandsuitkeringen op 330 duizend. Dat is 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. In een jaar tijd is de bijstand toegenomen met 13 duizend uitkeringen, een gemiddelde van ruim duizend per maand. Vooral het aantal bijstandsuitkeringen aan alleenstaanden en personen onder de 35 jaar nam toe. Het tempo van de stijging van de bijstand ligt wel lager dan dat van de WW.

Arbeidsongeschiktheid daalt met duizend uitkeringen per maand

Eind 2003 lag het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op 982 duizend. Dat is 11 duizend minder dan eind 2002. Hiermee is de arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en Wajong) met bijna duizend uitkeringen per maand gedaald. Een groot deel van de daling zat bij de mannen van 45 tot en met 54 jaar. Daar nam het aantal uitkeringen in 2003 met 7 duizend af. De daling bij de vrouwen was veel kleiner. Bij de 55 tot en met 64-jarige vrouwen nam het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vorig jaar zelfs met 5 duizend toe.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads