Energieverbruik gestegen

Het energieverbruik is in 2003 uitgekomen op 3225 petajoule, omgerekend 102 miljard m3 aardgas. Ten opzichte van 2002 betekent dit een stijging van 2,5 procent.

Energieverbruik Nederland

Energieverbruik Nederland

Verbruik in de industrie sterk gestegen

Van de totale toename van het Nederlandse energieverbruik komt tweederde voor rekening van de industrie. Deze toename is te verklaren door een grotere productie van de petrochemie en raffinaderijen. Ook elektriciteitscentrales leverden een duidelijke bijdrage aan de groei. Het energieverbruik door huishoudens is licht gestegen. Het verbruik van het verkeer daarentegen daalde licht.

Productie duurzame energie

Productie duurzame energie

Duurzame energie gelijk gebleven

Van het energieverbruik is 1,5 procent afkomstig van binnenlandse duurzame energiebronnen. Na sterke groei in de voorafgaande jaren is dit percentage voor het eerst gelijk gebleven. Dit komt door een sterke afname van biomassaverbranding. Windenergie daarentegen is fors gestegen (ongeveer 40 procent meer), doordat er veel windmolens geïnstalleerd zijn.

Energieverbruik per inwoner

Energieverbruik per inwoner

Energieverbruik per inwoner

Zowel het aantal inwoners als het verbruik per inwoner nemen toe. Het energieverbruik per inwoner stijgt licht sinds 1984. Het hoogste energieverbruik per inwoner trad overigens niet op in 2003, maar al in 1979, voor de tweede oliecrisis.

Het huishoudelijk energieverbruik bestaat in hoofdzaak uit aardgas en elektriciteit. Het huishoudelijk aardgasverbruik per inwoner heeft een licht dalende tendens, vooral veroorzaakt door toenemende isolatie. Het huishoudelijk elektriciteitsverbruik per inwoner stijgt voortdurend door het toenemende bezit van elektrische apparaten

Energieverbruik per inwoner, EU-25

Energieverbruik per inwoner, EU-25

Energie per inwoner, vergeleken met andere EU-landen

Het energieverbruik per inwoner in de Europese unie varieert sterk, onder andere door grote verschillen in industrialisatie en klimaat. Nederland ligt met zijn energieverbruik per inwoner boven het EU-gemiddelde.

Wouter Tinbergen

Bron: StatLine:

  • Energiebalans 
  • Duurzame energie