Producentenvertrouwen toegenomen

De ondernemers in de industrie zijn in maart 2004 iets positiever gestemd dan in februari. Het producentenvertrouwen in de industrie is gestegen tot -2,3. Hiermee wordt de opgaande lijn sinds het dieptepunt van -9,4 in juni 2003 voortgezet. Het producentenvertrouwen is nog wel lager dan de jaargemiddelden van 2001 en 2002. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Industrie optimistischer over verwachte bedrijvigheid

Het producentenvertrouwen in de industrie is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. De ondernemers zijn in maart duidelijk optimistischer over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. De beoordeling van de voorraden gereed product is echter iets negatiever dan vorige maand. Het oordeel over de orderpositie laat voor de zevende achtereenvolgende maand een verbetering zien.
De producenten van halffabrikaten en investeringsgoederen zijn over de verwachte bedrijvigheid en bij hun oordeel over de orderpositie duidelijk optimistischer dan de producenten van consumptiegoederen.

Orderpositie verbeterd

De ondernemers melden dat zij zowel uit het binnenland als uit het buitenland ongeveer evenveel orders hebben ontvangen als vorige maand. De orderpositie is verbeterd. Deze verbetering doet zich over de hele linie voor, maar is het sterkst bij de producenten van halffabrikaten.
Per saldo verwacht één op de negen ondernemers in de industrie in de komende maanden de personeelsomvang te verminderen. Dit percentage is lager dan in de afgelopen maanden. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun verkoopprijzen zullen stijgen is groter dan in 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads