Minder nieuwbouwwoningen in 2003

In 2003 zijn bijna 60 duizend nieuwe woningen gebouwd. Dat is zevenduizend minder dan een jaar eerder.

Meeste woningen in Zuid-Holland

Van elke honderd opgeleverde nieuwe woningen staan er 23 in Zuid-Holland, bijna 18 in Noord-Holland en 12 in Noord-Brabant. 78 van de honderd opgeleverde woningen zijn koopwoningen. In Zuid-Holland is het aandeel koopwoningen in de totale nieuwbouw 72 procent, in Zeeland 92 procent. In de vier grote steden varieert het aandeel koopwoningen van 59 procent in ’s-Gravenhage tot 70 procent in Rotterdam.

Aandeel koopwoningen in de nieuwbouw, 2003

Aandeel koopwoningen in de nieuwbouw, 2003

Sterke toename woningbouw in Overijssel

In Overijssel zijn bijna een kwart meer woningen opgeleverd dan in 2002. Ook in Flevoland en Noord-Holland zijn in 2003 meer nieuwe woningen opgeleverd dan in 2002. In de andere provincies zijn in 2003 minder nieuwe woningen gebouwd dan in 2002.

Van de vier grote steden was de daling van het aantal opgeleverde nieuwe woningen het grootst in ’s-Gravenhage. Daar zijn 1,5 duizend woningen minder opgeleverd dan in 2002. In Utrecht daalde het aantal opgeleverde woningen met bijna de helft.

Verschil gereedgekomen woningen 2002–2003

Verschil gereedgekomen woningen 2002–2003

Grootste toename woningvoorraad in Flevoland

In 2003 zijn 9 woningen per duizend bestaande woningen door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd. In Flevoland is de toename met 29 nieuwe woningen per duizend bestaande woningen het sterkst.

In de vier grote steden was de toename met bijna 15 woningen in ’s-Gravenhage het grootst. In Amsterdam zijn er maar 5 nieuwe woningen per duizend bestaande woningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

Aantal gereedgekomen woningen per 1000 bestaande woningen, 2003

Aantal gereedgekomen woningen per 1000 bestaande woningen, 2003

Cees Steijn

Bron: StatLine