Werkloosheid boven 6 procent

In de periode december 2003 – februari 2004 telde Nederland gemiddeld 468 duizend werklozen. Dat zijn er 128 duizend meer dan een jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
In de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent. Voor een eerdere periode met een werkloosheid van meer dan 6 procent moeten we terug naar 1997.
Het werkloosheidspercentage onder mannen is gestegen tot 5,6 procent. Van de vrouwelijke beroepsbevolking is inmiddels 7,0 procent werkloos.

Stijgingstempo blijft hoog

De werkloosheid is in de periode december – februari gemiddeld altijd wat hoger. In de wintermaanden zijn meer mensen op zoek naar een baan omdat er minder werk is in bedrijfstakken als de bouwnijverheid en de landbouw. Na correctie voor dergelijke seizoeninvloeden is de werkloze beroepsbevolking in de periode december 2003 – februari 2004 uitgekomen op 464 duizend personen. Dit is een stijging van 6 duizend ten opzichte van de periode november 2003 – januari 2004.
De gemiddelde stijging, berekend over de afgelopen zes maanden, bedroeg 11 duizend werklozen per maand. Dit stijgingstempo is een indicatie van de trendmatige ontwikkeling in de werkloosheid.

Werkgelegenheid op lager niveau dan jaar geleden

In de afgelopen drie maanden hadden 7 047 duizend personen een baan van twaalf uur of meer per week. Dit is een daling met 56 duizend ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads