Een op de vier immigranten komt hier trouwen

In 2003 kwamen 75 duizend immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit naar Nederland, 12 duizend minder dan in 2002. Vooral het aantal asielmigranten is afgenomen. Het aantal gezinsvormende immigranten daarentegen is op een hoog niveau gebleven.

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief, 2003*

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief, 2003*

Partner uit het buitenland

Het aantal gezinsvormers dat naar Nederland komt is tussen 1995 en 2003 met ruim 8 duizend toegenomen. Daarmee vormen gezinsvormers in 2003 de grootste groep immigranten. Een op de vier immigranten komt naar ons land om te trouwen of samen te wonen.

Turkije en Marokko zijn de belangrijkste herkomstlanden van gezinsvormers. In 2003 kwam een op de drie gezinsvormers uit deze landen. Ook Turken en Marokkanen van de tweede generatie kiezen vaak voor een partner uit het herkomstland.

Het aantal gezinsherenigers dat naar Nederland komt is sinds 1996 gedaald.

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief, 1995-2003*

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief, 1995-2003*

Forse daling asielmigranten

Steeds minder asielmigranten komen Nederland binnen. Vormden de asielmigranten van 1999 tot en met 2001 met gemiddeld 24 duizend immigranten nog de grootste groep, in 2003 is het aantal bijna gehalveerd tot 13 duizend. De strengere asielwetgeving speelt hierbij een rol.

Afname arbeidsmigratie

Ook het aantal arbeidsmigranten neemt af. In 2001 kwamen nog 20 duizend migranten naar Nederland voor werk. Twee jaar later kwamen 4 duizend arbeidsmigranten minder, mede als gevolg van een minder gunstig economisch klimaat.

Steeds meer migranten komen daarentegen om hier te studeren. Kwamen in 1995 zo’n 2 duizend studenten naar Nederland, in 2003 waren dat er 9 duizend.

Huwbare leeftijd

Gezinsvormers bestaan voor het grootste deel uit vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Asielmigranten en arbeidsmigranten zijn juist vooral mannen. De grootste groep asielmigranten is tussen de 15 en 20 jaar oud. Bijna de helft van alle arbeidsmigranten is tussen de 25 en de 35 jaar oud.

Leeftijdsopbouw gezinsvormers naar geslacht, 2002

Leeftijdsopbouw gezinsvormers naar geslacht, 2002

Han Nicolaas en Arno Sprangers

Bron: StatLine: Immigratie van niet-Nederlanders naar migratiemotief Immigratie van niet-Nederlanders leeftijd