Dieptepunt woningbouw lijkt bereikt

In 2003 zijn er 60 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dit is 11 procent minder dan in 2002. Sinds 1953 is het aantal gereedgekomen woningen niet zo laag geweest. Het dieptepunt lijkt nu wel in zicht, want het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, neemt weer toe. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder woningen, meer vergunningen

Het aantal gereedgekomen woningen is de afgelopen vijf jaar sterk gedaald, van ruim 90 duizend in 1998 naar 60 duizend in 2003. Het dieptepunt lijkt nu wel te zijn bereikt, gezien de stijging van het aantal bouwvergunningen. Over het algemeen is de periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van een woning anderhalf tot twee jaar. Het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend, bereikte een dieptepunt in 2001 met 62 duizend. In 2002 nam het aantal verleende vergunningen toe tot 67 duizend en 2003 laat een verdere stijging zien naar 72 duizend. Op grond hiervan valt in de loop van 2004 een stijging van het aantal opgeleverde woningen te verwachten. Overigens leiden niet alle vergunningen tot daadwerkelijke bouw. Gemiddeld ligt het aantal opgeleverde woningen zo’n 10 procent lager dan het aantal verleende vergunningen.

Meer huurwoningen opgeleverd

Het aandeel huurwoningen van de gereedgekomen woningen is in 2003 licht gestegen. Van de opgeleverde woningen bestaat 22 procent uit huurwoningen. In de periode 1982-2002 daalde het percentage huurwoningen van 72 naar minder dan 20. Aan deze daling is een einde gekomen. Driekwart van de gereedgekomen woningen is een eengezinswoning. Dit aandeel is al zo’n twintig jaar stabiel.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads