Consumptie in december lager

In december 2003 was het volume van de binnenlandse consumptie 2,1 procent kleiner dan in dezelfde maand van 2002. December 2003 is de tiende achtereenvolgende maand waarin de consumptie lager is dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de gunstiger samenstelling van de koopdagen in december was het volume 3,1 procent kleiner dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral aan duurzame goederen werd minder uitgegeven. Dit heeft deels te maken met incidenteel hoge aankopen van auto’s in december 2002. Toen anticipeerde de consument op de opheffing van premies op energiezuinige auto’s.

Veel minder uitgegeven aan duurzame goederen

Vooral de consumptie van duurzame goederen was in december 2003 fors lager dan een jaar eerder. Behalve aan auto’s en andere vervoermiddelen werd in deze maand veel minder besteed aan meubels, kleding en schoenen. De daling bij de duurzame goederen werd nog versterkt door een incidentele factor. Door de afschaffing van de premie op schone en zuinige auto’s per 1 januari 2003 waren de autoverkopen eind 2002 relatief hoog. Het volume van de bestedingen aan voertuigen kwam in december 2003 ruim 30 procent lager uit dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In 2003 minder geconsumeerd

Voor het eerst sinds 1982 heeft zich op jaarbasis een daling van het consumptievolume voorgedaan. De binnenlandse consumptie in 2003 was 1,1 procent lager dan die in 2002. Consumenten beknibbelden het meest op hun uitgaven aan duurzame goederen. Bij deze consumptiecategorie bedroeg de volumedaling 3,8 procent. De bestedingen aan woninginrichting zijn met een daling van ruim 10 procent het meest gevoelig gebleken voor de conjuncturele neergang. De consumptie van voedings- en genotmiddelen en de uitgaven aan diensten waren in 2003 vrijwel gelijk aan die in 2002. Bij de overige goederen, zoals energie en brandstoffen, was er in 2003 een volumedaling van 1,4 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads