Grote energiebedrijven op de vrije markt

Mede door de liberalisering in de energiemarkt zijn landelijk opererende energiebedrijven ontstaan. De zeven grootste energiebedrijven uit 1997 hebben het leeuwendeel van de energiemarkt in handen.

In de beginperiode van de liberalisering (1998-2000) hebben deze grote zeven hun marktaandeel weten te vergroten van 74 naar 88 procent. In 2001 is dit overigens weer iets gedaald tot 85 procent.

Marktaandeel energiebedrijven

Marktaandeel energiebedrijven

Forse omzetstijging

De totale omzet van elektriciteit, gas en warm water aan eindgebruikers steeg in de periode 1999-2001 jaarlijks met gemiddeld 9 procent, voornamelijk door hogere prijzen.

Bij de gereguleerde markt voor de midden- en kleinverbruikers is in dezelfde periode voor zowel gas als elektriciteit sprake geweest van prijsstijging.

In 2000 en 2001 is ongeveer 30 procent van het totale verbruik vrij verkocht.

Resultaat stijgt sterk

Sinds het liberaliseringproces op gang kwam, is een sterke stijging zichtbaar van het bruto bedrijfsresultaat. De stijging in de periode 1998-2001 van 34 procent hangt samen met een stijging van de totale opbrengsten en komt voornamelijk voor rekening van de topzeven.

In 1998 was het aandeel van de zeven grootste energiebedrijven in het totale bruto bedrijfsresultaat van de energiebranche 49 procent. In 2001 steeg dit aandeel tot 74 procent. Deze toename is voor een groot deel veroorzaakt door de tot stand gekomen fusies en overnames.

Bedrijfsresultaat energiebedrijven

Bedrijfsresultaat energiebedrijven

Werkgelegenheid energiebranche daalt

De werkgelegenheid bij de energiebedrijven is in 1999 sterk gedaald. Na 1999 zet de daling zich licht voort. Onder meer fusies en overnames hebben een duidelijk effect gehad op de werkgelegenheid.

Werkzame personen energiebedrijven

Werkzame personen energiebedrijven

Bron: StatLine

Financiële gegevens energiebedrijven, 1997-2000

Financiële gegevens energiebedrijven, 2001

Wilco de Jong