Arbeidsdeelname in 2003 gedaald

In 2003 is de werkgelegenheid licht gedaald. De werkzame beroepsbevolking telde krap 7,1 miljoen mensen, een afname van 11 duizend. Sinds 1998 groeide de werkgelegenheid ieder jaar wat minder hard. In 2003 was voor het eerst sprake van een afname. Van de bevolking van 15-64 jaar werkte 65,1 procent. In 2002 lag dit nog 0,5 procentpunt hoger.

Groei werkzame beroepsbevolking, 1997-2003

Groei werkzame beroepsbevolking, 1997-2003

Arbeidsdeelname vrouwen blijft groeien

De daling van de werkgelegenheid deed zich geheel voor bij mannen. Het aantal mannen in de werkzame beroepsbevolking nam af met 48 duizend, terwijl het aantal vrouwen met 37 duizend steeg. Daardoor is ook de arbeidsdeelname van vrouwen verder toegenomen. In 2003 had bijna 55 procent van de vrouwen van 15-64 jaar betaald werk.

Arbeidsdeelname ouderen blijft toenemen

De arbeidsdeelname van mensen van 50-54 jaar blijft stijgen. Van hen had 70,3 procent in 2003 een baan van twaalf uur of meer. In 2002 was dit nog 69,4 procent. Bij de 55-59-jarigen is de arbeidsdeelname in 2003 vrijwel gelijk gebleven. Dit komt doordat de werkloosheid in deze leeftijdscategorie relatief sterk toegenomen is. Bij de 60-64-jarigen steeg de arbeidsdeelname verder. Toch had in 2003 van deze leeftijdsgroep minder dan een op de vijf betaald werk van twaalf uur of meer.

Arbeidsdeelname ouderen

Arbeidsdeelname ouderen

Werkloosheid steeg verder

De werkloosheid is in 2003 opnieuw gestegen. Gemiddeld was 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Zowel onder mannen als onder vrouwen is de werkloosheid toegenomen. Van de mannen was 4,7 procent werkloos, van de vrouwen 6,1 procent. Het verschil in werkloosheid tussen mannen en vrouwen is hiermee iets kleiner geworden.

Werkloosheid naar leeftijd

Arbeidsdeelname ouderen

Bij 55-59-jarigen sterke toename werkloosheid

In alle leeftijdsgroepen is de werkloosheid in 2003 gestegen.
De toename van de werkloosheid was het grootst bij de 55-59-jarigen. Deze was met 4 procent in 2003 circa anderhalf keer zo hoog als een jaar eerder. Het lijkt er op dat werklozen in deze leeftijdsgroep minder snel een nieuwe baan vinden. De werkloosheid onder de jongeren blijft het hoogst. Deze is in 2003 gestegen tot boven de 10 procent.

Ingrid Beckers en Sabine Lucassen

Bron: StatLine