Prijzen industrie gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie liggen in het vierde kwartaal van 2003 gemiddeld 0,5 procent hoger dan in het derde kwartaal. Zowel de in het binnenland afgezette goederen als de geëxporteerde goederen zijn in dit kwartaal 0,5 procent in prijs gestegen.

Verbruiksprijzen meer gestegen dan afzetprijzen

De fabrikanten van industriële producten hebben in het vierde kwartaal van 2003 gemiddeld 1,8 procent meer betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan in het derde kwartaal. In Nederland aangeschafte verbruiksgoederen stegen 3,6 procent in prijs. De prijzen van geïmporteerde grondstoffen en halffabrikaten bleven nagenoeg onveranderd (+ 0,2 procent).

Prijzen industrie vergeleken met voorgaand kwartaal

Prijzen industrie vergeleken met voorgaand kwartaal

Forse schommelingen in 2003

Het jaar 2003 wordt gekenmerkt door forse schommelingen van de afzetprijzen in de industrie. Deze schommelingen zijn voor een belangrijk deel het gevolg van het grillige prijsverloop van de producten van de aardolie-industrie. Het gemiddelde prijsniveau van de afzet in 2003 lag 1,5% hoger dan in 2002.

In 2003 stegen de verbruiksprijzen gemiddeld meer dan de afzetprijzen. De ontwikkeling van de afzetprijzen blijft doorgaans achter bij die van de verbruiksprijzen.

Prijzen industrie vergeleken met een jaar eerder

Prijzen industrie vergeleken met een jaar eerder

Corien Ooms

Bron: kerncijfers