Omzet industrie gelijk, productie lager

De Nederlandse industrie heeft in december 2003 vrijwel evenveel omgezet als in december 2002. De productie kwam 3 procent lager uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Industriële omzet in december gelijk

Zowel de binnenlandse als de buitenlandse omzet was in december 2003 nagenoeg even groot als in december 2002. Een extra werkdag in december 2003 heeft de totale omzet positief beïnvloed. Het CBS raamt het positieve effect hiervan op 3 procent. Daarentegen waren de afzetprijzen 1 procent lager en daalde het omzetvolume per werkdag dus met ongeveer 2 procent. De meeste branches in de industrie hebben in december 2003 meer omgezet dan in december 2002. Alleen de metaalindustrie zette minder om.

Productie lager

De industrie heeft in december 3 procent minder geproduceerd dan in december 2002. In de vier voorafgaande maanden lag de productie telkens 2 procent onder het niveau van een jaar eerder. Vooral de metaalindustrie leverde in december 2003 minder productie. Van de overige branches produceerde alleen de aardolie-, chemische en rubberindustrie meer dan een jaar geleden. Ten opzichte van november is de industriële productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 2 procent afgenomen. Dit is de eerste productiedaling sinds augustus 2003.

Minder omzet en productie in 2003

In 2003 is 1 procent minder omgezet dan in 2002, bij een gemiddeld bijna 2 procent hogere afzetprijs. De meeste branches binnen de industrie hebben minder omzet geboekt. De zwaarste klap incasseerde de metaalindustrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft ongeveer evenveel omgezet. Alleen de aardolie-, chemische en rubberindustrie heeft in 2003 meer omzet geboekt dan in 2002.
De productie viel afgelopen jaar 2 procent lager uit dan in 2002. Ook in 2002 kende de industrie al een productiedaling van 2 procent. De lagere jaarproductie is zichtbaar in vrijwel alle branches. Een uitzondering hierop vormde de aardolie-, chemische en rubberindustrie, die 3 procent meer produceerde dan in 2002. In de papier- en grafische industrie was vooral in de eerste helft van 2003 sprake van grote productieverliezen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads