Huishoudens negatiever over hun financiën

Vorig jaar waren opnieuw meer huishoudens negatief over hun financiële situatie. Het aantal pessimisten overtreft inmiddels het aantal optimisten. Vooral ouderen zijn somber over hun financiële toekomst.

Pessimisme neemt toe

Huishoudens oordelen steeds negatiever over hun financiële toekomst. In 2003 verwachtte 20 procent van de huishoudens er de komende twaalf maanden op achteruit te gaan; 14 procent rekende op een verbetering. In 2002 waren er nog meer optimisten dan pessimisten.

Oordeel over financiële situatie van het huishouden

Oordeel over financiële situatie van het huishouden

Ook het oordeel over de voorgaande twaalf maanden is steeds somberder. Vorig jaar was 37 procent van de huishoudens van mening dat hun situatie in het voorafgaande jaar was verslechterd. Daar staat tegenover dat 13 procent een verbetering heeft ervaren. In 2001 overheerste nog een positieve stemming over het voorafgaande jaar.

Vooral ouderen somber

Ouderen zijn aanzienlijk negatiever over hun financiële toekomst dan jongeren. In 2003 verwachtte bijna een kwart van de 55-plussers een verslechtering van hun financiële situatie. Met name 65-plussers zijn somber. Van hen was slechts een krappe 3 procent optimistisch. Daarentegen voorzag in de leeftijd tot 35 jaar ongeveer drie op de tien een verbetering.

Oordeel over financiële situatie komende twaalf maanden naar leeftijd, 2003

Oordeel over financiële situatie komende twaalf maanden naar leeftijd, 2003

Verwachtingen bijgesteld

Huishoudens zien steeds minder mogelijkheden om grote uitgaven te doen. Zo verwacht een op de tien huishoudens het komende jaar meer te zullen uitgeven aan duurzame artikelen, zoals meubelen, wasmachines of televisies. In 2000 was nog een op de zeven huishoudens dat van plan. Ook de verwachtingen over de aanschaf of verbetering van de woning en het kopen van een auto zijn getemperd.

Houdingen en verwachtingen van huishoudens

Houdingen en verwachtingen van huishoudens

Tegelijkertijd zien minder huishoudens mogelijkheden om te sparen. In 2003 verwachtte 66 procent van de huishoudens geld opzij te kunnen leggen. Dat was 4 procentpunten minder dan in 2000.

Ger Linden en Henk-Jan Dirven

Bron: StatLine