Meer brandmeldingen en hogere schade in de horeca

In 2002 zijn er in Nederland 92 duizend brandmeldingen bij de brandweer geregistreerd. Zo’n 3,5 duizend meldingen, 4 procent van het totaal, hadden betrekking op horecagelegenheden. In bijna 3 duizend gevallen was geen sprake van brand, maar van een loze brandmelding uit een horecagelegenheid.

Brandmeldingen in de horeca

Brandmeldingen in de horeca

Grote stijging aantal loze meldingen

In de periode 1993-2002 zijn jaarlijks gemiddeld ruim 550 branden in de horeca bestreden door de brandweer. Het aantal brandmeldingen is verdubbeld sinds 1993. Dit is het gevolg van het toegenomen aantal loze meldingen.

In de horeca was 85 procent van alle meldingen loos in 2002.

Bijna alle loze brandmeldingen die vanuit een horecagelegenheid worden gemeld, zijn afkomstig van een brandmeldinstallatie.

Forse daling branden in cafés en discotheken

In 2002 braken 545 branden uit in horecagelegenheden. De meeste (206) braken uit in de logiesverstrekking. Zo’n 120 branden braken uit in cafés en discotheken. Het aantal branden in deze laatstgenoemde uitgaansgelegenheden is de laatste jaren sterk gedaald. Braken in de periode 1993-1997 in cafés en discotheken jaarlijks gemiddeld rond de 200 branden uit, in de periode 1998-2002 is dat afgenomen tot gemiddeld 115 branden per jaar.

Branden en brandschade in horeca

Branden en brandschade in horeca

Sterke stijging schadebedrag

In 2001 en 2002 was de directe financiële brandschade in de horeca hoog vergeleken met voorgaande jaren. In de periode 1993-2000 was de schade jaarlijks gemiddeld 21 miljoen euro. In 2001 bedroeg deze schade 69 miljoen euro en in 2002 43 miljoen euro.

Het relatief hoge schadebedrag in 2001 en 2002 is sterk beïnvloed door enkele branden in grote complexen. Toch maakt de schade in de horeca in 2002 maar 5 procent uit van de totale schade die is ontstaan door binnenbranden.

Langere opkomsttijd

De opkomsttijd bij branden in de horeca wordt steeds langer. Dat is ook bij de andere branden het geval. Dit komt door een toename van de tijd tussen het melden van de brand en het verlaten van de kazerne bij een gelijkblijvende rijtijd. Bij vier van de tien branden in de horeca was de opkomsttijd in 2002 acht minuten of meer. De opkomsttijd bij branden in de horeca is wel korter dan bij de overige branden.

Branden in de horeca naar oorzaak, 2002

Branden in de horeca naar oorzaak, 2002

Defecte apparaten

In 2002 is bij gemiddeld drie van de tien branden in de horeca een defect of verkeerd gebruik van een apparaat de oorzaak van het ontstaan van de brand. Roken (7 procent) is in de horeca tweemaal vaker oorzaak van brand dan bij alle binnenbranden.

Wim Vissers

Bron: StatLine