Consumentenvertrouwen daalt licht

Het consumentenvertrouwen is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in januari 2004 met 4 punten gedaald naar -32. Dit betekent dat het eind 2003 voorzichtig ingezette herstel in januari niet heeft doorgezet. De lichte daling komt zowel voor rekening van een lagere koopbereidheid als van een minder gunstig oordeel over het economisch klimaat. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Koopbereidheid neemt iets af

De koopbereidheid is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in januari iets afgenomen. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en op het oordeel of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Consumenten zijn op alle fronten wat negatiever gestemd. Vooral over het doen van grote aankopen en over de financiële situatie van hun huishouden in de komende twaalf maanden zijn ze negatiever.

Oordeel economisch klimaat negatiever

Het oordeel van consumenten over het economisch klimaat is in januari eveneens iets negatiever dan in december. Dit negatievere oordeel komt volledig voor rekening van het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden. Over de economische situatie in de komende twaalf maanden zijn de consumenten iets positiever dan vorige maand.

Consumentenvertrouwen wel hoger dan een jaar geleden

Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds oktober 2000 hoger dan het vertrouwen van een jaar eerder. Na oktober 2000 is de jaar-op-jaarmutatie vrij snel gedaald. In oktober 2001 werd een dieptepunt bereikt waarbij het consumentenvertrouwen 33 punten lager lag dan een jaar eerder. Hierna bleef de jaar-op-jaarmutatie lang op een zeer laag niveau. Sinds maart 2003 is het negatieve verschil ten opzichte van een jaar eerder afgenomen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads