Weer meer WW-uitkeringen

Eind september 2003 lag het aantal WW-uitkeringen, na seizoencorrectie, op 273 duizend. Dat is 20 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het tempo van de stijging van het aantal WW-uitkeringen ligt in 2003 duidelijk hoger dan in 2002. Het aantal bijstandsuitkeringen is in het tweede kwartaal van 2003 met 2 duizend toegenomen en lag eind juni op 327 duizend.

WW stijgt sneller in 2003

In de eerste drie kwartalen van 2003 steeg het aantal WW-uitkeringen, na seizoencorrectie, met gemiddeld bijna 8 duizend per maand. Deze stijging is veel groter dan het jaar daarvoor. In 2002 steeg de WW, na seizoencorrectie, met gemiddeld ruim 3 duizend uitkeringen per maand. Het verschil in stijging tussen mannen en vrouwen is in het derde kwartaal van 2003 minder groot dan in de eerste helft van dat jaar.

Bijstand iets verder gestegen

Eind juni 2003 lag het aantal bijstandsuitkeringen op 327 duizend. Dat is 2 duizend meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal nam de bijstand toe met 5 duizend uitkeringen. Het aantal bijstandsuitkeringen is vanaf oktober 2002 gestegen met gemiddeld duizend uitkeringen per maand.
De WW stijgt al vanaf januari 2002. Een economische teruggang is eerder zichtbaar in de WW dan in de bijstand, onder andere omdat ontslagen werknemers doorgaans eerst voor minstens een half jaar in de WW terechtkomen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads