Inflatie in december gedaald

De inflatie in Nederland is in december 2003 uitgekomen op 1,7 procent. Dit is de laagste uitkomst sinds 1998. In november was de inflatie nog 2,0 procent. De daling is vooral een gevolg van de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken en van autobrandstoffen. Dit blijkt uit het nieuwe consumentenprijsindexcijfer van het CBS.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam uit op 1,6 procent. Dit is 0,5 procentpunt lager dan het gemiddelde van de Eurozone.

Prijzen in december gedaald

In december 2003 zijn de prijzen voor consumenten met gemiddeld 0,6 procent gedaald ten opzichte van november. Voedingsmiddelen en dranken werden goedkoper. Hiervan daalden verse groenten en fruit het sterkst in prijs. Prijsdalingen werden onder andere veroorzaakt door de voortgaande prijzenslag bij de supermarkten.
Ook autobrandstoffen werden in december goedkoper. De prijzen van kleding en schoeisel gingen 6 procent omlaag, maar een dergelijke prijsdaling is gewoon voor de tijd van het jaar vanwege de beginnende uitverkoop.

Inflatie naar laag niveau

De prijsdaling ten opzichte van de vorige maand was in december 2003 sterker dan in december 2002. Hierdoor is de inflatie afgenomen van 2,0 procent in november naar 1,7 procent in december. Dit is het laagste niveau sinds december 1998.
De afname van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Deze waren in december iets goedkoper dan een jaar geleden. In november lagen de prijzen nog 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.
Ook de prijsontwikkeling van autobrandstoffen draagt bij aan de daling van het inflatiecijfer. Autobrandstoffen waren in december 0,7 procent goedkoper dan een jaar geleden. In november waren zij nog 2,4 procent duurder dan in november 2002.

Inflatie in 2003 laagste sinds 1998

In 2003 bedroeg de inflatie gemiddeld 2,1 procent. In het eerste kwartaal van 2003 werd nog een inflatie van 2,4 procent gemeten, maar daarna lag de inflatie tot en met november vrijwel stabiel op 2,0 à 2,1 procent. De daling van de inflatie in december is opvallend.
De gemiddelde inflatie in 2003 is de laagste sinds 1998. Vooral in 2001 en 2002 waren de gemiddelde prijsstijgingen hoog met uitkomsten van respectievelijk 4,2 en 3,3 procent.
De lagere gemiddelde inflatie in 2003 is vooral veroorzaakt door kleinere prijsstijgingen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken, stoffering en huishoudelijke apparaten en door kleinere prijsstijgingen in de horeca. Prijzen van kleding en schoeisel gingen in 2003 gemiddeld zelfs 3 procent naar beneden, tegenover een even grote prijsstijging in 2002.
Daar staat tegenover dat de tarieven van consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten, en de prijzen voor huisvesting, energie en vervoer in 2003 meer stegen dan in 2002.

Prijsontwikkeling duidelijk onder gemiddelde Eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde norm is van november op december gedaald van 2,0 naar 1,6 procent. Eurostat, het Europese statistische bureau, raamt de inflatie in de Eurozone in december op 2,1 procent.
De inflatie in Nederland is dus 0,5 procentpunt lager dan gemiddeld in de Eurozone. Van mei 2000 tot en met augustus 2003 was de inflatie in Nederland voortdurend hoger dan het gemiddelde van de Eurozone.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads