Hogere inkomens zullen eerder in luxe snijden

In de eerste negen maanden van 2003 hebben de huishoudens in Nederland het zuiniger aan gedaan dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen kwam de consumptie 0,9 procent lager uit dan in de eerste drie kwartalen van 2002.

Hogere inkomens bezuinigen bij voorkeur vooral op luxe goederen, lagere inkomens geven liever minder uit aan eerste levensbehoeften.

Snijden in luxe of in behoefte?

De bezuinigingsvoorkeuren van consumenten blijken uiteen te lopen naar inkomensniveau. Consumenten met een laag inkomen zeggen eerder te bezuinigen op eerste levensbehoeften. Consumenten die meer te besteden hebben, snijden eerder in het budget voor luxe artikelen, vakantie en uitgaan.

Lage inkomens bezuinigen op levensbehoeften

Consumenten met een laag inkomen geven aan eerder de hand op de knip te houden in de supermarkt. Twee keer zo vaak als de hogere inkomens zeggen ze het eerst te bezuinigen op voeding, dranken en genotmiddelen. Ook geven ze vaker aan op kleding te zullen bezuinigen als hun inkomen daalt.

Waarop bezuinigen bij een daling van het inkomen?

Waarop bezuinigen bij een daling van het inkomen?

Daarentegen ligt de bezuinigingsvoorkeur bij de hogere inkomens bij vakantie en uitgaan en bij overige duurzame artikelen. Een mogelijke verklaring is dat gezinnen met hogere inkomens veel meer besteden aan luxe goederen en diensten en hier makkelijker op kunnen bezuinigen.

Opvallend genoeg bezuinigen consumenten, ongeacht hun inkomen, niet graag op de auto.

Waarop bezuinigen bij daling inkomen en consumptiegroei

Waarop bezuinigen bij daling inkomen en consumptiegroei

Lage inkomens weten vaak niet waarop te bezuinigen

Consumenten met een laag gezinsinkomen weten vaak niet waarop ze moeten bezuinigen als hun inkomen daalt. Bijna één op de vijf consumenten met een inkomen in de laagste 25-procentgroep kan geen antwoord geven op de bezuinigingsvraag. Dat is bijna drie keer meer dan bij consumenten met een inkomen in de twee hoogste inkomensgroepen.

Bastiaan Rooijakkers

Bron: StatLine