Dividendrendement telt weer

Ultimo november 2003 bedraagt het dividendrendement op Nederlandse aandelen 3,9 procent op jaarbasis. Het dividendrendement is hiermee terug op het niveau van 1993. In 2000 was het dividendrendement slechts 1,8 procent.

Dividendrendement Nederlandse aandelen

Dividendrendement Nederlandse aandelen

Grote invloed aandelenkoersen op rendement

De daling van het dividendrendement in de periode 1993–2000 wordt niet veroorzaakt doordat Nederlandse ondernemingen in deze jaren minder dividend hebben uitgekeerd. Het uitgekeerde dividend nam juist toe, van 4,6 miljard euro in 1992 tot 12,3 miljard euro in 2000. De waarde van de uitstaande aandelen steeg echter nog harder, met name door de forse stijging van de aandelenkoersen. Het dividendrendement daalde hierdoor van 4,3 procent in 1992 naar 1,8 procent in 2000.

In de jaren 1984–1992 stegen de dividenden even snel als de beurswaarde van de aandelen. Het dividendrendement schommelde in deze periode tussen de 4 en 5 procent.

Na 2000 heeft de koersval van de Nederlandse aandelen geleid tot een herstel van het dividendrendement.

Uitgekeerd dividend en beurswaarde aandelen

Uitgekeerd dividend en beurswaarde aandelen

Stijgende lijn uitgekeerd dividend tot 2003

De uitgekeerde dividendbedragen stijgen vanaf 1984 vrijwel voortdurend tot 2003, slechts onderbroken door twee uitschieters naar boven. In 1998 en 1999 is het totale bedrag dat aan dividend is uitgekeerd sterk vergroot door twee incidentele uitkeringen.

Uitgekeerd dividend op Nederlandse aandelen

Uitgekeerd dividend op Nederlandse aandelen

Minder dividend uitgekeerd in 2003

In 2003 hebben Nederlandse ondernemingen voor het eerst in twintig jaar minder dividend uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Over de eerste elf maanden van 2003 was het uitgekeerde bedrag 1,6 miljard euro lager dan in dezelfde periode in 2002.

Paul van der Beek

Bron: StatLine  Dividend  
Beurswaarde aandelen